Plany operacyjne dla kopalń TAURON Wydobycie, będące elementem przygotowywanego do Komisji Europejskiej wniosku dotyczącego udzielenia pomocy publicznej, były tematem spotkania wiceministra aktywów państwowych Artur Soboń z zarządem spółki i stroną związkową.

REKLAMA

Ministra Artura Sobonia przywitali związkowcy, którzy mogli wysłuchać jego wyjaśnień.

Wypracowanie założeń Umowy Społecznej jest istotnym etapem w procesie transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, a trzy zakłady górnicze TAURON Wydobycie będą beneficjentami efektywnych rozwiązań pomocowych dla branży.

Związkowcy czekali również na prezesa TAURON, jego powitanie było bardzo emocjonalne. Związkowcy byli zawiedzeni, ze ten nie znalazł chwili żeby z nimi porozmawiać:

Zgodnie z wypracowanymi warunkami porozumienia kopalnie TAURON Wydobycie mają zostać objęte mechanizmem finansowania, do czasu ich stopniowego wygaszania. W przypadku zakładów górniczych Spółki to odpowiednio 2040 rok w przypadku ZG Brzeszcze i 2049 rok dla ZG Janina i ZG Sobieski.

W tym czasie zakłady górnicze w Libiążu, Brzeszczach i Jaworznie prowadzić będą produkcję na poziomie zgodnym z zapotrzebowaniem rynkowym i będą stopniowo ograniczać zatrudnienie w sposób naturalny tj. głownie poprzez odejścia emerytalne.

Umowa Społeczna zabezpiecza pakiet osłon socjalnych dla pracowników z likwidowanych kopalń. Na mocy wypracowanych zapisów umowy proces odchodzenia od węgla i wygaszania kopalń został rozłożony na długi okres, co pozwoli złagodzić negatywne skutki zmian.

W następstwie parafowanej w kwietniu Umowy Społecznej w TAURON Wydobycie odbywają się aktualnie spotkania przedstawicieli strony społecznej zakładów górniczych Spółki z przedstawicielami strony rządowej, na których omawiane są szczegółowe plany operacyjne dla poszczególnych kopalń. Plany są elementem przygotowywanego do Komisji Europejskiej wniosku dotyczącego udzielenia pomocy publicznej.

Związkowcy przygotowują się do kolejnych manifestacji w zakładach pracy oraz w Warszawie. Nie uspokajają ich deklaracje zarządu i boja się, że przyszłość zakładów TAURON Wydobycie będzie niepewna. 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki