REKLAMA

 

Systemy przeciwpożarowe – rodzaje i zastosowanie

 

Systemy przeciwpożarowe to jedne z najważniejszych form zabezpieczenia przeciwpożarowego. Zadaniem każdego systemu przeciwpożarowego jest ochrona ludzi oraz mienia przed zagrożeniem pożarowym. Dobra instalacja przeciwpożarowa to podstawa bezpieczeństwa w każdym budynku, niezależnie od tego, czy jest on zakładem pracy, czy budynkiem mieszkalnym.

Elementy systemu przeciwpożarowego

System przeciwpożarowy to grupa elementów realizujących dany cel, w naszym przypadku jest to ochrona przeciwpożarowa. W skład każdego systemu przeciwpożarowego detektory dymu oraz ognia. Urządzenia te bardzo szybko sygnalizują pożar, zwiększając czas na ewakuację i przemieszczenie się w bezpieczne miejsce zagrożonych pożarem osób.

Nieodzownym elementem każdego systemu przeciwpożarowego, który łączy wszystkie jego elementy w całość jest centrala sterująca. To właśnie do niej podłączone są detektory pożaru, takie jak na przykład: czujki dymu, czujki płomieni oraz czujki temperatury. Żaden system przeciwpożarowy nie może się też obejść bez zbiorników ze środkiem gaśniczym oraz urządzeń do dystrybucji tego środka (najczęściej są to rurociągi, na których końcu znajduje się dysza gaśnicza). One też są połączone z centralą sterującą.

Rodzaje systemów przeciwpożarowych

Podziału systemów przeciwpożarowych najczęściej dokonuje się na podstawie zastosowanego w nich środka gaśniczego. Inne elementy systemu takie jak detektory albo urządzenia do sygnalizacji pożaru zazwyczaj są stałe, albo mają tylko drobne różnice. W związku z tym systemy przeciwpożarowe dzielimy na:

Systemy gaszenia wodą

Działanie systemu gaszenia wodą polega na rozprowadzaniu tego środka gaśniczego, bezpośrednio nad miejscem, w którym utworzył się pożar. Systemy gaśnicze wodne, możemy jeszcze bardziej szczegółowo podzielić na tryskaczowe i zraszaczowe. Proces gaszenia pożaru wodą jest skuteczny, dzięki odebraniu ciepła z płonących obiektów, poprzez ich schłodzenie. Systemy tego typu najlepiej sprawdzają się w miejscach zagrożonych szybką możliwością rozprzestrzeniania się ognia albo takich, które w przypadku pożaru wymagają chłodzenia.

System gaszenia mgłą wodną

Ciekawą alternatywą dla tradycyjnego systemu gaszenia wodą jest zastosowanie mgły wodnej. Polega to na rozbiciu kropel wody na jeszcze mniejsze cząsteczki, przez co cząsteczki te gwałtownie odparowują w zetknięciu z pożarem. Uzyskiwanym efektem jest chłodzenie gaszonego obiektu, a zarazem wyparcie tlenu obecnego przy źródle pożaru. System ten wykorzystuje mniej wody, przez co prawdopodobieństwo zalania gaszonego obiektu jest mniejsze.

Systemy gaszenia pianą

Ich działanie polega na pokryciu płonących powierzchni lub obiektów pianą, wskutek czego źródło pożaru jest odcięte od dopływu tlenu. Budowa systemów pianowych jest bardzo podobna do tych wodnych. Główna różnica polega na tym, że w przypadku systemu gaszenia pianą na pewnym odcinku do wody dodaje się środek pianotwórczy, a na końcowym etapie dystrybucji mieszanina ta jest dodatkowo napowietrzana. W zależności od wielkości i rodzaju pożaru, jaki może wystąpić na danym obiekcie, stosuje się systemy pozwalające uzyskać pianę lekko, średnią, lub ciężką. Systemy gaszenia pianą stosuje się przede wszystkim w obiektach o wysokim ryzyku pożarowym. Należą do nich na przykład: magazyny tworzyw sztucznych, magazyny produktów łatwopalnych oraz zbiorniki paliw.

Systemy gaszenia gazem

Gaszenie pożaru przy użyciu gazów chemicznych polega na rozpyleniu tych gazów za pomocą specjalnie do nich przeznaczonej aparatury. Gazy te wypierają tlen z przestrzeni objętej pożarem albo przerywają chemiczną reakcję spalania. Na tym polega istota działania tych gazów. Gaszenie gazem jest zdecydowanie najbezpieczniejsze w przypadku gdy pożarem objęte są urządzenia elektroniczne. Gazowe środki gaśnicze w przeciwieństwie do wody nie przewodzą prądu. Miejsca, w których stosowane są tego typu systemy to np. serwerownie, banki, a nawet galerie sztuki i biblioteki.

Systemy gaszenia proszkowego

Są to zdecydowanie najmniej popularne systemy. Proces gaszenia polega na uwolnieniu specjalnego proszku gaśniczego o antykatalitycznym działaniu. Użycie tego proszku do gaszenia pożaru skutkuje powstaniem zanieczyszczeń, które powinny być usunięte do 48 godzin po ugaszeniu pożaru. System ten stosuje się stosunkowo rzadko. Cały asortyment produktów związanych z tymi zagadnieniami znajdziemy na stronie: https://4ti.com.pl

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement