REKLAMA

OGŁOSZENIE Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jaworznie, ul. Granitowa 4 zgodnie z „Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót budowlano-remontowych, usług i dostaw na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie” ( § 11, pkt 1. ppkt 3) ogłasza przetarg na wykonanie pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych i piwnicach, obwodach administracji oraz pomiary instalacji odgromowej w budynkach:

LP. 5-LETNI PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ ILOŚĆ MIESZKAŃ
1 Granitowa 1 20
2 Granitowa 2 28
3 Granitowa 3 22
4 Granitowa 4 32
5 Granitowa 5 18
6 Granitowa 6 16
7 Granitowa 8 20
8 Granitowa 10 48
9 Granitowa 12 15
10 Marmurowa 1 34
11 Marmurowa 2 10
12 Marmurowa 3 10
13 Marmurowa 4 10
14 Marmurowa 5 35
15 Piekarska 10 26
16 Piekarska 12 28
17 Piekarska 14 16
18 Piekarska 16 8
19 Piekarska 18 24
20 Piekarska 20 24
21 Tęczowa 2 12
22 Tęczowa 4 35
23 Tęczowa 6 24
24 Tęczowa 8 38
25 Złota 1 38
26 Złota 2 18
27 Złota 4 15
28 Złota 6 8
razem 632
+ jeden lokal ul. Granitowa 4 633

 

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Przetarg- 5 LETNI PRZEGLĄD INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I ODGROMOWEJ”.

Oferty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera, usług pocztowych.

Miejsce składania ofert:
Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Granitowa 4, 43-600 Jaworzno, pokój nr 10.

Termin składania ofert: 28 październik 2021 do godziny 10:00
Miejsce przeprowadzenia przetargu:

Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Granitowa 4, 43-600 Jaworzno, pokój nr 8.

Termin przeprowadzenia przetargu: 28 październik 2021 od godziny 11:00
Do oferty należy dołączyć aktualne: NIP, REGON, KRS lub CEIDG.
Termin realizacji inwestycji: 30 grudnia 2021r.
Osoba do kontaktu: Specjalista ds. remontów i konserwacji Kinga Nowak : 32 751 01 86 wew. 29
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki