REKLAMA

Odpowiedź na pytanie o to, kim jest masażysta, zdaje się być niezwykle prosta i jednoznaczna. Nic bardziej mylnego. Określenie masażysta stosujemy bowiem do nazwania osoby wykonującej masaż. W zależności od specjalizacji tej osoby, może ona wykonywać masaż relaksacyjny, leczniczy, sportowy bądź klasyczny. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie każdy masażysta posiada tytuł technika masażysty – osoby posiadającej szczególne uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Poniżej opisujemy, na czym polega zawód technika masażysty i jak nim – krok po korku – zostać.

Technik masażysta – charakterystyka zawodu 

Tytuł technika masażysty posiada osoba zawodowo zajmująca się wykonywaniem różnego typu masaży – leczniczych, relaksacyjnych, limfatycznych, sportowych, kosmetycznych, jak również klasycznych. Zawód technika masażysty zaliczany jest do profesji medycznych średniego szczebla, dzięki czemu osoba posiadająca ten tytuł oraz odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia może być członkiem zespołu zajmującego się rehabilitacją i fizjoterapią w danej placówce (publicznej bądź prywatnej), a także prowadzić własną praktykę i gabinet masażu.

Jakie wykształcenie powinien posiadać masażysta?

Profesjonalny masażysta powinien legitymować się zawodowym tytułem technika masażysty. Za technika masażystę uznaje się więc – w powszechnej klasyfikacji zawodów medycznych – osobę, która ukończyła technikum lub szkołę policealną (publiczną bądź niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej) i uzyskała jednocześnie tytuł zawodowy technik masażysta lub równoważny dokument, tj. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zdobytym przez siebie zawodzie, tj. technik masażysta.

Jak zdobyć tytuł technika masażysty?

Aby pracować w zawodzie masażysty należy najpierw zdobyć tytuł zawodowy. Uzyskanie tytułu technika masażysty wiąże się z koniecznością zdobycia odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia. Pożądane na rynku pracy umiejętności oraz wiedzę potrzebną w zawodzie technika masażysty zdobyć można kontynuując naukę – po szkole średniej lub po zdanym egzaminie maturalnym – w policealnej szkole dla dorosłych. Najlepszym rozwiązaniem, ułatwiającym podjęcie kariery masażysty, będzie zapisanie się do szkoły policealnej, gdzie prowadzony jest kierunek technik masażysta, bądź do szkoły masażu kształcącej przyszłych profesjonalistów.

Policealna szkoła masażu – jak wybrać najlepszą?

Pierwszym krokiem w edukacji przyszłych techników masażystów powinien być wybór odpowiedniej szkoły masażu. Warto wybrać zatem placówkę, w której kształcą zarówno wysoko wykwalifikowani pedagodzy i dydaktycy, jak i praktycy zawodu. Przekażą oni słuchaczom niezbędną wiedzę teoretyczną (m.in. z zakresu anatomii i fizjologii ciała ludzkiego, technik i rodzaju  masażu oraz form współpracy z rehabilitowanym pacjentem), wypracują z nimi  szereg umiejętności praktycznych (poprzez ćwiczenia i warsztaty w pracowniach zawodowych), a także wskażą, na co należy lub powinno się zwracać szczególną uwagę w codziennej pracy technika masażysty. Dobra szkoła masażu zapewni uczestnikom zajęć nie tylko profesjonalną kadrę wykładowców, ale również wyspecjalizowane i dobrze wyposażone sale ze specjalistycznym sprzętem, gdzie przyszli masażyści będą mogli ćwiczyć swe umiejętności praktyczne. Istotne jest również to, gdzie zlokalizowane są oddziały interesującej nas szkoły masażu – warto wybierać te, które istnieją w co najmniej kilku większych miastach w Polsce i zajmują ugruntowaną oraz wysoką pozycję w rankingach placówek kształcenia ustawicznego – np. Szkoła Policealna GoWork.

Jak zostać masażystą? Pierwsze kroki 

Aby zostać masażystą należy, jak już wcześniej ustaliliśmy, zdobyć odpowiednie wykształcenie i niezbędne kwalifikacje oraz uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Najlepszym rozwiązaniem będzie więc uzyskanie tytułu technika masażysty w szkole policealnej prowadzącej taki właśnie kierunek kształcenia dla absolwentów szkoły średniej i/lub maturzystów. Jak zostać masażystą? Poniżej prezentujemy krótki poradnik, który “krok po kroku” wyjaśnia, jak zdobyć wymarzone wykształcenie.

  1. Zapoznaj się z dostępnymi w Twojej okolicy szkołami masażu (np. GoWork w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu czym w Białymstoku).
  2. Poznaj ofertę wybranych przez siebie szkół, sprawdź, na jakich warunkach można uzyskać u nich tytuł zawodowy technika masażysty  i podejmij decyzję, w której placówce chciałbyś zdobyć wykształcenie.
  3. Po wybraniu docelowej szkoły policealnej zapoznaj się z zasadami rekrutacyjnymi dla słuchaczy na kierunku technik masażysta (często są one ogólnodostępne na stronach internetowych szkół).
  4. Skompletuj wymagane w procesie rekrutacji dokumenty, wypełnij wymagane formularze i złóż dokumentację w siedzibie szkoły.
  5. Poczekaj na ustalenia komisji rekrutacyjnej, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku rekrutacji, przygotuj się do rozpoczęcia nauki na kierunku technik masażysta.

Życzymy powodzenia w zdobywaniu specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania profesjonalnych masaży i stosowania w codziennej pracy innych form rehabilitacji pacjentów!

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki