wtorek, 5 grudnia, 2023

Czym są wakacje kredytowe i kto może z nich skorzystać?

Strona głównaInformator / Materiały zewnętrzneCzym są wakacje kredytowe i kto może z nich skorzystać?

Czym są wakacje kredytowe i kto może z nich skorzystać?

- Advertisement -

Wakacje kredytowe to propozycja dla osób, które zaciągnęły kredyt hipoteczny i mają problem z jego spłatą. Przypomnijmy, że od października 2021 r. do września 2022 r. stopa referencyjna NBP, od której w głównej mierze zależy oprocentowanie kredytów, została podniesiona 11 razy. Poskutkowało to wzrostem wysokości stopy referencyjnej z 0,1% do 6,75%. Raty kredytów stały się sposób tego powodu dużym obciążeniem dla gospodarstw domowych. Zaproponowane przez rząd ustawowe wakacje kredytowe to duża szansa dla wielu Polaków, którzy chcą poprawić swoją płynność finansową. Dowiedz się, czym są wakacje kredytowe i kto może z nich skorzystać.

Czym są ustawowe wakacje kredytowe?

Ustawowe wakacje kredytowe dają polskim kredytobiorcom możliwość odroczenia spłaty nawet 8 rat kredytu hipotecznego w złotych polskich. Jest to opcja dla tych osób, które szczególnie dotkliwe odczuły skutki podwyżek stóp procentowych.

Z ustawowych wakacji kredytowych nie mogą natomiast skorzystać kredytobiorcy, którzy spłacają np. kredyty czy pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty samochodowe itd. Możliwości odroczenia rat nie mają również te osoby, które spłacają kredyty zaciągnięte w walucie obcej.

Czym różnią się wakacje kredytowe oferowane przez banki od ustawowych? Banki oferują wakacje kredytowe swoim klientom, ale najczęściej wiążą się one z dodatkowymi opłatami, które mogą sięgać nawet kilkuset złotych. Wakacje kredytowe w banku dotyczą najczęściej kredytów hipotecznych, ale wniosek o odroczenie można złożyć również w przypadku kredytów gotówkowych. Klienci mogą wnioskować o wakacje kredytowe na okres od 3 do 6 miesięcy. Nie każdy bank oferuje wakacje kredytowe i nie zawsze bank musi przychylić się do takiego wniosku. Wszystko zależy od indywidualnej polityki danej instytucji finansowej. W przypadku ustawowych wakacji kredytowych bank ma natomiast obowiązek rozpatrzyć pozytywnie wniosek każdego klienta, który spełnia warunki określone w ustawie. Co więcej, to kredytobiorca decyduje, ile rat chce odroczyć pod warunkiem, że nie przekroczy określonej w ustawie puli. Rządowe wakacje kredytowe nie wiążą się z żadnymi opłatami.

Jak działają ustawowe wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe polegają na zawieszeniu spłat rat kredytu hipotecznego. Ustawodawca przewidział, że osoby spłacające kredyt hipoteczny mogą odroczyć maksymalnie 8 rat, z czego 4 raty przypadają na 2023 r. Klient może zawiesić płatność 1 raty na kwartał.

Pamiętajmy, że zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego powoduje, że termin spłaty całego zobowiązania wobec banku wydłuża się o liczbę odroczonych rat. Zawieszenie nie oznacza bowiem umorzenia rat. Nie ma konieczności korzystania z tego rozwiązania w pełnym zakresie. Klient ma możliwość odroczyć np. tylko jedną ratę.

Zawieszeniu podlega całość raty, czyli zarówno jej część kapitałowa, jak i odsetkowa. Banki nie mogą pobierać żadnych opłat i prowizji z tytułu ustawowych wakacji kredytowych. Zawieszenie spłaty nie zwalnia natomiast z obowiązku opłacania składek od polisy ubezpieczeniowej, która została zawarta razem z kredytem hipotecznym.

Wniosek o wakacje kredytowe można złożyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w placówce banku lub wysłać pocztą. Można złożyć jeden wniosek, który obejmie cały okres ustawowych wakacji kredytowych lub składać oddzielne wnioski za każdy wybrany miesiąc.

Kto może skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych?

Kredytobiorca, który chce skorzystać z rządowych wakacji kredytowych, musi spełnić następujące warunki:

  • Wakacje kredytowe są dostępne tylko dla tych osób, które spłacają kredyt hipoteczny w polskich złotych. Oznacza to, że nie odroczymy w ten sposób spłaty kredytów hipotecznych denominowanych lub indeksowanych do waluty obcej.
  • Z wakacji kredytowych możemy skorzystać tylko wtedy, gdy zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Wliczamy w to również kredyt hipoteczny na budowę domu czy zakup działki. Z tego rozwiązania nie mogą natomiast skorzystać osoby, które kupiły mieszkanie w celach inwestycyjnych, np. na wynajem.
  • Zawieszenie rat dotyczy tylko jednego kredytu hipotecznego. Jeżeli spłacamy więcej niż jeden kredyt hipoteczny, to nie możemy wystąpić o wakacje kredytowe dla każdego z nich.
  • Umowa o kredyt hipoteczny musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku, a zakończenie okresu kredytowania musi przypadać co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

Jeżeli kredytobiorca spełnia wszystkie te kryteria, to z powodzeniem może wnioskować o wakacje kredytowe. Nie mają przy tym znaczenia jego dochody, które nie są brane pod uwagę podczas rozpatrywania wniosku. Takie warunki wakacji kredytowych będą obowiązywać do końca 2023 r.

Obecny rząd zdecydował o przedłużeniu wakacji kredytowych na kolejny rok. O losach ustawy zdecyduje jednak nowy parlament. Sprawdźmy, co się zmieni jeśli ustawa zostanie przyjęta przez Sejm:

  • Wakacje kredytowe wciąż będą dotyczyć umów o kredyt hipoteczny złotówkowy, które zostały zawarte przed 1 lipca 2022 r.
  • Wniosek o wakacje kredytowe będą mogły złożyć te osoby, które zaciągnęły zobowiązanie do kwoty 800 tys. zł.
  • Kredytobiorcy, których zobowiązanie wobec banku nie przekracza 400 tys. zł będą mogli zostać objęci programem bez dodatkowych kryteriów.
  • W przypadku, gdy kwota kapitału udzielonego kredytu będzie wyższa niż 400 tys. zł, ale nie wyższa niż 800 tys. zł, to z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy, których wysokość miesięcznej raty kredytu przekracza 50 proc. miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego.

Przeczytaj więcej naszych artykułów oraz sprawdź, na czym polega reforma wskaźnikowa na https://bankiwpolsce.pl/co-to-jest-wiron.

- Advertisment -

Zawyły syreny. Policjanci oddali hołd kolegom

Policjanci w Jaworznie oddali hołd kolegom. Policjantki i Policjanci, pracownicy Policji, zaprzyjaźnione służby, wspierający Policję, którym na sercu leży porządek i bezpieczeństwo. W pędzącym pełnym...

IV edycja Strażackiej Paczki

Ruszyła kolejna, już IV edycja Strażackiej Paczki. Strażacy z OSP Osiedle Stałe zorganizowali zbiórkę charytatywną dla potrzebujących rodzin z Jaworzna. Tegoroczna edycja Strażackiej Paczki ruszyła...

Spadła z siedzenia w autobusie i uderzyła głową w metalową rurkę

Pasażerka autobusu na skutek jego zderzenia z samochodem osobowym spadła z siedzenia i uderzyła głową w metalową rurkę znajdującą się w pojeździe. Do kolizji autobusu...