sobota, 20 kwietnia, 2024

Kompleksowe zmiany w Programie „Czyste Powietrze” – Nowe standardy dla kotłów i pomp ciepła w 2024

Strona głównaBiznesKompleksowe zmiany w Programie „Czyste Powietrze” – Nowe standardy dla kotłów i...

Kompleksowe zmiany w Programie „Czyste Powietrze” – Nowe standardy dla kotłów i pomp ciepła w 2024

- Advertisement -

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wprowadzone zostaną zmiany w Programie „Czyste Powietrze”. Ma to związek z pompami ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów – mówi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Są dodatkowe wymogi dla pomp ciepła, które z uwzględnieniem okresu przejściowego, zaczną obowiązywać 1 kwietnia 2024 roku.

W związku z niepokojącymi działaniami na polskim rynku oraz w programie „Czyste Powietrze” (PPCP), Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), współpracując z przedstawicielami branży oraz stroną społeczną, wprowadza dodatkowe wymogi dla źródeł ciepła, które mogą stanowić koszt kwalifikowany.

Zmiany dotyczące kotłów: Podobnie jak w przypadku pomp ciepła, zmiany dotkną również kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet. Te urządzenia będą musiały być wybierane wyłącznie spośród tych, które znajdują się na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), bez planowanej zmiany dotychczasowych wymogów programu.

Nowe regulacje dla pomp ciepła: Od 1 kwietnia 2024 roku, do dofinansowania w ramach PPCP będą kwalifikowane jedynie pompy ciepła, których parametry techniczne zostały potwierdzone badaniami w niezależnych, akredytowanych laboratoriach w UE lub EFTA. Ważne jest, aby wyniki tych badań były zgodne z informacjami w karcie produktu i etykiecie energetycznej.

Planowane wymogi techniczne dot. pomp ciepła, które będą umieszczone w zaktualizowanych załącznikach 2/2a/2b do PPCP

Pompa ciepła powietrze/woda
 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+.
 3. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane
  i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
 4. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda (również
  w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.
 3. Wymogi dla pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
 4. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/woda
  o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompa ciepła powietrze/powietrze
 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. Wymogidla pompy ciepła powietrze/powietrze określone w rozporządzeniach 626/2011 i 206/2012, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 14825,
  EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań.
   Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane
  i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
 3. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła powietrze/powietrze muszą być wpisane na listę ZUM.
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
 1. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dotyczy klasy energetycznej wyznaczanej w temperaturze zasilania 55oC), na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++.
 3. Wymogi dla gruntowej pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej określone w rozporządzeniach 811/2013, 813/2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 14511, EN 15879, EN 14825, EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
 4. Kwalifikowane do dofinansowania gruntowe pompy ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (również w zestawie) muszą być wpisane na listę ZUM.

Niskotemperaturowe pompy ciepła nie są kwalifikowane do dofinansowania.

Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
 1. Pompy ciepła w odniesieniu do wytwarzania ciepłej wody użytkowej muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 2. Wymogi dla pompy ciepła do cwu określone w rozporządzeniach 812/2013, 814/2013, muszą zostać potwierdzone badaniami wykonanymi przez laboratorium, zlokalizowane na terytorium jednego z państw EU lub EFTA, posiadające akredytację w odniesieniu do normy ISO/IEC 17025 oraz stosujące akredytowane metody badawcze zgodne z normami EN 16147, EN 14825,
  EN 12102. Badania te powinny być zgodne z ww. normami, co jest potwierdzone w raporcie z tych badań. 
  Spełnienie ww. wymogów i norm weryfikowane i potwierdzane jest wpisem urządzenia na listę ZUM.
 3. Kwalifikowane do dofinansowania pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej muszą być wpisane na listę ZUM.

Kontakt z  WFOŚiGW w Katowicach: https://www.wfosigw.katowice.pl/kontakt-czp-2.html

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dokumentacja i raporty badań: Wszystkie pompy ciepła obecnie znajdujące się na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z przeprowadzonych badań, który będzie dostępny w języku polskim lub w wersji tłumaczonej.

Weryfikacja pompy ciepła: W okresie przejściowym do 1 kwietnia 2024 roku, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) będzie odpowiedzialny za weryfikację spełnienia nowych wymogów PPCP przez pompy ciepła wpisane na listę ZUM.

Zasady dotyczące typoszeregów pomp ciepła: Dla typoszeregów pomp ciepła obowiązują szczegółowe zasady dotyczące raportów z badań. W przypadku typoszeregu obejmującego do 5 podtypów urządzeń, wystarczy raport dla jednej pompy ciepła. Dla typoszeregów z większą liczbą podtypów, wymagane jest przedstawienie raportu dla co najmniej jednego urządzenia na każde 5 podtypów.

Podsumowanie: Te zmiany mają na celu ochronę beneficjentów programu „Czyste Powietrze” przed wprowadzaniem w błąd przez producentów lub sprzedawców, a także zapewnienie, że dofinansowanie będzie przeznaczone tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości. Jest to krok naprzód w zwiększaniu wiarygodności i efektywności stosowanych technologii grzewczych, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza i promowania zrównoważonego rozwoju.

Źródło:  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) https://www.gov.pl/web/nfosigw

- Advertisment -

Sądowa epopeja Sebastian Kusia. Wyrok coraz bliżej. Może zapaść 24. kwietnia

Przed Sądem Rejonowym w Chrzanowie od prawie 5 lat trwa proces Sebastiana Kusia, podejrzanego o przyjmowanie łapówek, kiedy to pracował na stanowisku naczelnika biura...

Piątkowe pikniki cieszyły się sporym zainteresowaniem

Pomimo chłodu, aż dwa pikniki odbyły się w tym samym czasie w Jaworznie. Jeden zorganizowany jako „Dzień ziemi” pod płaszczką, drugi piknik na Osiedlu...

Fabryka hejtu na finale kampanii. Przekroczono granice kultury

Kampania wyborcza w Jaworznie weszła w decydującą fazę. Kandydaci na urząd prezydenta dwoją się i troją, żeby przekonać do siebie niezdecydowanych wyborców. Ich działania...