niedziela, 19 maja, 2024

Stowarzyszenie Zielone Jaworzno- interwencja mieszkańców ulicy Wolności

Strona głównaEkosektorStowarzyszenie Zielone Jaworzno- interwencja mieszkańców ulicy Wolności

Stowarzyszenie Zielone Jaworzno- interwencja mieszkańców ulicy Wolności

- Advertisement -

Otrzymaliśmy list Stowarzyszenia Zielone Jaworzno, które mieszkańcy Jaworzna poprosili o interwencję w ich sprawie.

Dwoje mieszkańców ulicy Wolności zwróciło się do nas z prośbą o interwencję medialną w
pewnej sprawie. Oto ona.

Droga

To jest kolejna historia napisana według tego samego ˗ dobrze w Jaworznie znanego, bo praktykowanego przez władze miasta od dawna ˗ scenariusza. Mieszkańcy ˗ jeżeli mają więcej szczęścia ˗ dowiadują się przez przypadek, że miejsce, z którym nierzadko są związani przez całe swoje dotychczasowe życie ulegnie przeobrażeniom o których oni nie wiedzieli i na które ˗ nie znając planów miasta ˗ nie mogli wyrazić lub nie wyrazić swojej zgody. Nikt ich zresztą o tę zgodę nie pytał. Jeżeli mieszkańcy mają mniej szczęścia ˗ tak jak w Dąbrowie Narodowej ˗ miejsce, z którym byli związani od lat ulega barbarzyńskiej destrukcji, ponieważ PiS-owski rząd i jawnie sympatyzujące z PiS-em władze miasta zdecydowały ˗ mimo protestów mieszkańców ˗ o budowie fabryki w ich dzielnicy kosztem wycinki 300 ha lasu. Ich lasu, bo lasy w Polsce są dobrem publicznym, jedynie zarządzanym przez firmę o nazwie Lasy Państwowe.

Mieszkańcy Szczakowej mieli więcej szczęścia. Przypadkowy zbieg okoliczności sprawił, że kilkoro mieszkańców ulicy Wolności dowiedziało się o planowanej w niedalekiej przyszłości budowie obwodnicy Góry Piasku. I nie byłoby w tych planach niczego szczególnego ˗ w końcu w warunkach społecznego zapotrzebowania budowa drogi bywa konieczna ˗ gdyby nie niepokojący i kontrowersyjny trakt według którego owa droga została zaplanowana. Droga ma przebiegać w wyjątkowo bliskiej odległości od posesji mieszkańców ulicy Wolności. Jej pierwotny zamysł został całkowicie zniekształcony i zmieniony pod wpływem działań kilku wpływowych mieszkańców tejże ulicy, nie wyrażających zgody na pierwotny przebieg drogi „pod ich nosem”. Nie zważają oni na fakt, że zmodyfikowana wersja obwodnicy biegłaby pod oknami, a w niektórych przypadkach wręcz przez posesje sąsiadów. Oczywiście, dobra wpływowych ludzi nie zostałyby naruszone. I wreszcie, co powinno być dla władz miasta najistotniejsze, a co ˗ jak widać ˗ nie jest, budowa planowanej drogi w sposób katastrofalny naruszy przyrodnicze walory okolicy przez którą ma przebiegać. Należy też wspomnieć, że nie tylko mieszkańcy Szczakowej ale też mieszkańcy innych dzielnic miasta i turyści spoza Jaworzna chętnie korzystają z walorów rekreacyjnych tej okolicy.

Kilkoro społeczników z ulicy Wolności postanowiło zgromadzić więcej informacji na temat inwestycji drogowej planowanej przez władze miasta. Infrastruktura drogowa obwodnicy Jaworzna w okolicach Geosfery wyraźnie wskazuje na to, że podczas budowy tamtej drogi został zaplanowany zjazd w kierunku na Olkusz, omijający Górę Piasku, wyznaczony betonowymi płytami prowadzącymi obok Geosfery i sfinalizowanymi w przygotowanym wjeździe na rondo, w okolicach cmentarza komunalnego w Szczakowej. Obecnie planowana droga mogłaby zatem biec po wytyczonym już śladzie, na przygotowanej wcześniej i stabilnej nawierzchni bez konieczności prowadzenia niezwykle zaawansowanych prac drogowych i nade wszystko ˗ bez dewastacji przyrody (według mapy: propozycja W-01). Niestety, z powodu siły przetargowej kilku wpływowych mieszkańców oraz protestów kierownictwa Geosfery (droga musiałaby biec obok zabytkowej starej Prochowni) władze miasta zaplanowały przebieg obwodnicy Góry Piasku w zupełnie nowej odsłonie (W-02 lub W-03).

Powodowani obawą przed planami gminy dotyczącymi nowego przebiegu obwodnicy
mieszkańcy ulicy Wolności postanowili przedłożyć na ręce prezydenta miasta pismo o treści:

„Niżej podpisani mieszkańcy ulicy Wolności w Jaworznie, wyrażają zaniepokojenie planami przeprowadzenia w naszej okolicy drogi, mającej połączyć Jaworzno z Olkuszem. Obawy dotyczą głównie jej przebiegu. Mapka dołączona do niniejszego pisma przedstawia
rozważane warianty. Przedstawione propozycje (przede wszystkim wersja W2 i W3) naruszają przyrodniczą, klimatyczną oraz społeczną atrakcyjność terenów, przez które
miałaby przebiegać rzeczona droga.

Przeprowadzona waloryzacja jednostek przyrodniczych znajdujących się na terenie gminy Jaworzno pozwoliła wyznaczyć obszary o najcenniejszych walorach przyrodniczych. W najbliższym otoczeniu ulicy Wolności mieści się wyjątkowa krajobrazowo i niezwykle bogata pod względem bioróżnorodności część Jaworzna. Na obszarze tym występują zagrożone w skali kraju gatunki chronione, w tym kilkanaście objętych ochroną ścisłą oraz ponad 225 gatunków zwierząt. Teren ten, oprócz pełnienia istotnej funkcji przyrodniczej, jest niezwykle ważnym obiektem ze względu na walory naukowo-edukacyjne i rekreacyjne. Nie ulega wątpliwości, że proces budowy drogi jak i sama droga zagraża różnorodności przyrodniczej terenów, na których miałaby powstać. Zmiany sposobu użytkowania gruntów, fragmentacja obszarów poprzez budowę linii komunikacyjnych prowadzi do bezpośredniego niszczenia siedlisk, zbiorowisk roślinnych i gatunków. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej miasta nie powinien odbywać się kosztem przyrody i środowiska naturalnego okolic ulicy Wolności.

Jesteśmy przekonani, że istnieją alternatywne rozwiązania, które rozwikłają problemy komunikacyjne tej części Jaworzna. Odpowiednio zaplanowany system obszarów chronionych, w połączeniu z właściwym planowaniem przestrzennym może stać się skutecznym narzędziem ochrony unikatowych walorów przyrodniczych gminy Jaworzno”.

Pod pismem podpisało się 40 mieszkańców ulicy Wolności. W odpowiedzi mieszkańcy otrzymali bardziej niż zdawkową odpowiedź Urzędu Miasta.

Stawiamy publicznie pytania, na które będziemy domagali się publicznej odpowiedzi:

1) Czy mieszkańcy Szczakowej zostaną przez prezydenta Jaworzna potraktowani, tj. zignorowani w ten sam sposób jak mieszkańcy Dąbrowy Narodowej i o losach inwestycji drogowej planowanej zgodnie z nowym traktem dowiedzą się w momencie wbicia „pierwszej łopaty w ziemię”?
2) Kto poniesie konsekwencje prawne z tytułu wydania decyzji o przebiegu drogi nowym traktem ˗ z naruszeniem przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody?
3) O ile większe koszty będzie musiało ponieść miasto Jaworzno, czyli my wszyscy, bo droga będzie finansowana ze środków publicznych, prowadząc ją nowym ˗ a nie już wytyczonym ˗ traktem?

Oczywiście, będziemy bacznie przyglądać się tej sprawie.

Stowarzyszenie Zielone Jaworzno

- Advertisment -

Ministerstwo Infrastruktury o planach związanych a autostradą A4. Od 2027 roku przejazdy mają być darmowe

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, iż nie zamierza przedłużać umowy z obecnym zarządcą odcinka autostrady A4 Kraków - Katowice, Stalexportem. Po wygaśnięciu umowy koncesyjnej, autostrada przejdzie...

Motoserce biło na Rynku

XVI Edycja Motoserca odbyła się w sobotę 18 maja na jaworznickim Rynku. Motoserce to wydarzenie, które ugruntowało swoją pozycję w kalendarzu imprez w naszym mieście....

„Rolkuj po nadzieję”, czyli pasjonaci rolkowania w akcji

"Rolkuj po nadzieję", czyli akcja zorganizowana przez jaworznickie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta odbyła się w sobotę 18 maja na Sosinie. „Rolkuj po nadzieję”...