piątek, 24 maja, 2024

Błąd w sztuce lekarskiej

Błąd w sztuce lekarskiej

- Advertisement -

Błąd medyczny wiąże się z przykrymi konsekwencjami zarówno dla pacjenta, jak i samej placówki oraz lekarza. Konsekwencje to często  odejście z personelu, utrata dobrej opinii czy liczne kontrole. Lekarze, farmaceuci, pielęgniarki podlegają odpowiedzialności zawodowej, karnej i cywilnej, a pacjent może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Co warto wiedzieć o błędach w sztuce lekarskiej?

Rodzaje błędów medycznych

Błędy medyczne mogą mieć różne podłoże. Można wyróżnić diagnostyczne, terapeutyczne, techniczne lub związane z problemem z funkcjonowaniem placówki medycznej. O błędzie diagnostycznym mówimy, kiedy dojdzie do podjęcia niewłaściwej decyzji w związku z rozpoznaniem choroby przez osobę udzielającą świadczenia medycznego. Może to być złe rozpoznanie, ale także zaniechanie przeprowadzenia dodatkowych badań laboratoryjnych czy nieodpowiednie przebadanie pacjenta. Konsekwencją tego rodzaju błędu jest często błąd terapeutyczny. Dotyczy również sytuacji, w której zastosowano niewłaściwą metodę leczenia. Błąd techniczny dotyczy nieprawidłowego wykonania samego badania, zabiegu, czynności przedzabiegowych lub nieprawidłowo działającej aparatury. Z kolei błąd wynikający z organizacji spowodowany jest decyzjami jednostek kierujących placówką, brakiem sprzętu, niewłaściwą diagnostyką, czy niezachowaniem odpowiednich standardów sanitarnych. Jeżeli Ty lub Twój bliski potrzebujecie wsparcia prawnego, to warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, jak na przykład https://www.haczykowska.legal/.

Jak udowodnić błąd medyczny?

Pacjent może dochodzić roszczeń finansowych na drodze prawa karnego lub cywilnego za popełnione błędy medyczne. Sprawy o udowodnienie winy są trudne i często skomplikowane. Dokumentacja medyczna i opinia biegłego lekarza pozwala sądowi pozyskać niezbędną wiedzę dotyczącą sprawy. Pacjent powinien uzyskać całość dokumentacji, a także spisać najważniejsze informacje, które były mu udzielane, przebieg procesu leczenia, objawy, zgłaszane personelowi uwagi i prośby – wszystko to, czego nie będzie odzwierciedlała dokumentacja medyczna. Warto zachować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków wynikających z nieprawidłowego leczenia (na przykład faktury za konsultacje, rehabilitację, leki, dojazdy). Wato wybrać się do prawnika, który na podstawie dowodów będzie mógł stworzyć stosowny wniosek, a także będzie towarzyszył na każdym etapie postępowania. W Łodzi możesz liczyć na pomoc kancelarii (https://www.haczykowska.legal/kancelaria-adwokacka-lodz), która ma doświadczenie w prowadzenie tego typu spraw.

Błąd medyczny jest naruszeniem prawa do ochrony zdrowia. Pacjent może zażądać wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia lub starać się o rentę. Każdy  przypadek jest rozpatrywany indywidualnie z uwzględnieniem stopnia naruszenia standardów, specyfikacji zdarzenia i skutku dla zdrowia poszkodowanego.

- Advertisment -

Świat uczennicy I LO ukryty w literaturze

W cywilizacja XXI wieku obserwujemy dominację komunikatów odwołujących się do obrazu. Teksty literackie stanowią element kultury skierowany do koneserów i ludzi poszukujących wzbogaconej refleksji...

Piknik jaworznickiej szkoły muzycznej

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Jaworznie zorganizowała bardzo udany piknik w GEOsferze. Na to miłe muzyczne wydarzenie zaproszono w czwartek 23 maja. Działo...

Nowa odmiana ogromnych kleszczy typu Hyalomma atakuje ludzi i zwierzęta

Groźna odmiana kleszczy typu Hyalomma zagraża ludziom i zwierzętom - ostrzega lekarz weterynarii. Lekarz weterynarii przestrzega przed kleszczami, sezon jest w nie wyjątkowo obfity. Również...