Druga część cyklu audycji telewizyjnych „Poznać, pokochać i dowiedzieć się jak chronić” została poświęcona pilotażowej rewitalizacji rzeki Ślepiotki. 

 
Ślepiotka jest niewielkim dopływem Kłodnicy o długości 8 km. Zlewnia Ślepiotki mieści się w granicach administracyjnych miasta Katowice. Jej źródłową, jak dolną część zajmują lasy, środkowa część zlewni jest silnie zurbanizowana i zamieszkuje ją około 45 000 ludzi. Jedna z ciekawszych części tej małej rzeczki została przywrócona do życia dzięki projektowi realizowanemu przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.
REKLAMA

WFOS

Publikacja współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki