REKLAMA

Po raz trzeci dwie jaworznickie szkoły podstawowe oraz Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiły na miejski konkurs profilaktyczny o zdrowiu. Wśród wymienianych przez organizatorów celów jest propagowanie wśród dzieci aktywnego stylu życia.
Do rywalizacji o zaszczytny tytuł Mistrza stanęli uczniowie jaworznickich szkół podstawowych
Uczniowie zmierzyli się w trzech kategoriach, sprawdzających ich wiedzę oraz umiejętności plastyczne. Pracowali oni w parach lub grupach, musieli się wykazać umiejętnością wspólnej pracy.
Żadne z obecnych dzieci nie opuściło konkursu bez nagrody. Dla wszystkich zostały przygotowane upominki, a dla zwycięzców wyjątkowe nagrody.