Trójkąt Trzech Cesarzy w Sosnowcu wizytówką turystyczną regionu”. 

REKLAMA

Jakiś czas temu został opracowany wstępny projekt zintegrowanej inwestycji terytorialnej miast metropolii śląskiej z wykorzystaniem posiadanych już aktywów w postaci nieruchomości gruntowych  położonych w jednym ciągu komunikacyjnym, do których tytuł prawny posiada jeden podmiot JST. Korytarz komunikacyjny łączy takie miasta aglomeracji śląskiej jak: Mysłowice, Sosnowiec, Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, biegnąc od mostów na Trójkącie Trzech Cesarzy w Mysłowicach, włącznie z mostami, wzdłuż rzeki Przemszy, Brynicy, stawów Hubertus, po Park Zielona w Dąbrowie Górniczej w pobliżu akwenu wodnego Pogoria.

1-2 Realizacja projektu odbywałaby się poprzez:

  1. Stworzenie multi funkcjonalnego, linearnego parku krajobrazowego wraz z budową obiektów usługowych, centrów biznesowych i rekreacyjnych, powiązanych z historią danego miejsca.
  2. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego, w tym rowerów miejskich zasilanych panelami fotowoltanicznymi, wraz z wydzielonym pasem dla niskoemisyjnego środka transportu publicznego; budowa drogi łączącej miasta aglomeracji śląskiej.
  3. Realizację koncepcji urbanistycznej tarasu widokowego, galerii wraz z obiektem hydrotechnicznym Elektrowni Wodnej III Cesarzy.

Autor: 

Więcej na : http://www.architekt.bedzin.pl/blog/?p=5135

Już wkrótce materiał video jaw.pl.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE