Cztery konferencje w czterech subregionach województwa i temat przewodni – bezpieczeństwo. Śląskie rozpoczyna Wojewódzki Tydzień Seniora.

REKLAMA

seniorzy3Podczas spotkania, które odbywało się w siedzibie Mysłowickiego Ośrodka Kultury, obok prelekcji i dyskusji dotyczącej polityki senioralnej i spraw istotnych z punktu widzenia tej grupy społecznej, osoby starsze mogły uczestniczyć w pokazach ratowników medycznych, którzy prezentowali sposoby udzielania pierwszej pomocy. Przedstawiciele policji mówili o kwestiach bezpieczeństwa, przede wszystkim w kontekście seniorów, którzy są grupą szczególnie narażoną na działania przestępców, czy oszustów. Zaprezentowano także założenia projektu „Koperta życia. Ratunek czeka w lodówce”. To specjalna karta, która zawiera istotne informacje dotyczące jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej osoby, informacje o chorobach, czy zażywanych lekach. Umieszczenie karty w widocznym miejscu w domu np. w lodówce, pozwala służbom medycznym w razie wypadku lub zasłabnięcia uzyskać informacje o jej właścicielu.

seniorzy2W trakcie konferencji zaprezentowano również dotychczasowe działania samorządu wojewódzkiego w kontekście polityki senioralnej w tym powołanie Śląskiej Rady ds. Seniorów i uruchomienie Śląskiej Karty Seniora.

seniorzy1To pierwsza z czterech konferencji „Śląskie Bezpieczne dla Seniora”, które odbędą się we wszystkich subregionach. Oprócz sesji inauguracyjnej w Mysłowicach kolejne zaplanowano w Bielsku-Białej (19 października), Częstochowie (20 października) i w Rybniku (21 października). Zwieńczeniem Wojewódzkiego Tygodnia Seniora będzie II Bieg Białej Wstążki, który odbędzie się w sobotę 22 października w Parku Śląskim. Celem imprezy jest podnoszenie świadomości o zjawisku przemocy w społeczeństwie i konieczności aktywnego przeciwstawiania się wszelkim jej przejawom. Tym razem uczestnicy pobiegną przeciwko przemocy wobec osób starszych.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki