Strażacy odbyli ćwiczenia na obiekcie JagoPRO, który znajduje się przy ulicy Szczakowskiej.

REKLAMA

straz5Obiekt ten jest sklasyfikowany jako zakład zwiększonego ryzyka. Oprócz zapoznania się z charakterystyką obiektu, rozmieszczenia sieci hydrantowej, włączników prądu oraz zaworów odcinających dopływ gazu, zapoznaliśmy się z zagrożeniami, które mogłyby wystąpić w przypadku wystąpienia pożaru. Ćwiczenia polegały również na symulacji pożaru, wraz z przeprowadzeniem ewakuacji pracowników oraz rozwinięciu linii gaśniczych.

straz4straz3straz1Źródło i fotoPSP Jaworzno

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki