Jeśli Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych robi porządki w budkach dla ptaków to wiedz, że zbliża się wiosna.

REKLAMA

MZNK usunął stare gniazda i inne pozostałości po ptasich lokatorach z budek lęgowych wiszących na drzewach w parku przy ul. Pocztowej oraz Parku Chrząstówka.
Budki lęgowe zostały zamontowane w parkach i skwerach w 2010 roku. Od tamtej pory Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych dba o ptasich lokatorów i tego typu prace porządkowe wykonuje co roku. Wcześniej Dział Zieleni Miejskiej czyszczenie budek lęgowych dla ptaków zlecał wybranym firmom. W tym roku wykonywali to pracownicy MZNK.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt tego typu prace można wykonać jedynie w okresie od 16 października do końca lutego. Gniazda, które nie zostaną usunięte stają się siedliskiem pasożytów i nagromadzone po kilku lęgach wypełniają budkę powodując, że jest ona niezdatna do ponownego zamieszkania.

Na 6 budek zlokalizowanych w parku przy ul. Pocztowej dwie były wcześniej zamieszkałe. Natomiast na Chrząstówce znajduje się 14 budek i wszystkie minionego lata miały lokatorów.

źródło: MZNK

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki