W odpowiedzi na pismo Pana Pawła Bańkowskiego – Posła na Sejm RP – list otwarty (wpływ do Urzędu Miejskiego w Jaworznie 11 września 2018 r. ) informujemy, że warsztaty z projektantem zaplanowane na 12 września br. w dzielnicy Bory są obligatoryjnym dla miasta etapem realizacji projektu pn. „Miasto Siedmiu Rynków”.

REKLAMA

Podobne spotkania odbywały się w Byczynie, Jeleniu, Dąbrowie Narodowej czy też Długoszynie. Ten sam schemat postępowania towarzyszył nam przy projektowaniu przestrzeni parkowej w Osiedlu Stałym i Osiedlu Podłęże. Forma warsztatowa ma na celu zachęcenie mieszkańców do przedstawienia swoich pomysłów i oczekiwań związanych z docelowym przeznaczeniem przestrzeni, która będzie służyła całej społeczności.

Jak istotne to ma znaczenie pokazał przykład zaangażowania mieszkańców sąsiednich dzielnic, w których zadania zostały już zrealizowane. Zależy nam, by także mieszkańcy osiedla Bory identyfikowali się z powstającą inwestycją i chętnie z niej korzystali. Zatem celowym jest zaangażowanie społeczności już na etapie projektowania.

Spotkanie warsztatowe w dzielnicy Bory było zapowiadane jeszcze przed wakacjami, podczas spotkania prezydenta Jaworzna, Pawła Silberta z mieszkańcami Borów. Warsztaty nie będą jednak prowadzone przez władze miasta, bo takiej praktyki nie stosowaliśmy. Zależy nam, by miało ono formę swobodnej dyskusji, gdzie inne tematy nie przysłonią celu warsztatów. To miejsce na profesjonalistów odpowiedzialnych za kształtowanie przestrzeni wspólnych. Efekt tej pracy będzie przeniesiony do projektu wykonawczego.

Powyższe prace nie przysłonią też wnioskowanego przez mieszkańców w 2016 r. wniosku JBO dot. częściowej rewitalizacji przestrzeni parkowej. Na etapie oceny merytorycznej pozytywnie zaopiniowaliśmy ten projekt mimo iż wiedzieliśmy, że w dzielnicy planowane jest kompleksowe przygotowanie przestrzeni dla mieszkańców. Uznaliśmy, ze wniosek nie koliduje, a wpisuje się w te plany i tego zdania nie zmieniliśmy. Liczymy, że kolejne postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę i ten zakres modernizacji parku będzie wykonany jako pierwszy. Informowaliśmy o tym podczas spotkania w dzielnicy w maju br.

Dodatkowo, w korespondencji do Pana Posła Pawła Bańkowskiego – z 20 lipca br. i 31 sierpnia br. szczegółowo opisaliśmy nasze działania w tym zakresie.

Poniżej treść listu:

List otwarty do Prezydenta Miasta Jaworzna Pawła Silberta

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki