Dzielnice: tak, a nie inaczej – Os. Tadeusza Kościuszki

OTK lata 50 XXw.

Osiedle Tadeusza Kościuszki zostało wybudowane, podobnie jak Os. Stałe, w latach 1953-1957. Budowę osiedla, które pełniło funkcję koloni robotniczej, zleciła Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych.

REKLAMA

W planach budowy OTK znalazły się projekty wielkich bloków, które budowano w całym kraju w miejscach, gdzie rozwijały się ośrodki przemysłowe. Nowe budownictwo stanowiło rewolucję w stosunku do istniejącej już w mieście zabudowy. Pomimo braków w zakresie wykończeniowym budynków oraz kwestii ich wyglądu, w wybudowanych mieszkaniach zadbano o jak najlepsze warunki dla rozwijającej się klasy robotniczej.

Podczas wyboru miejsca usytuowania Os. Tadeusza Kościuszki, szczególną uwagę zwrócono na dostęp do arterii komunikacyjnej Kraków-Katowice.

Niewiele mieszkańców zdaje sobie również sprawę z tego, że osiedle zostało zbudowane przy kopalnianej hałdzie, która znajduje się na zachód od osiedla, a jej wysokość kiedyś praktycznie równała się ze stojącymi przy niej budynkami.

Umiejscowienie bloków w niedalekim towarzystwie hałdy powodowało, szczególnie przy silnych wiatrach, zwiewanie cząsteczek hałdy i zapylanie powietrza. Często trzeba było również utrwalać hałdę za pomocą roślinności, co niestety w żaden sposób nie rekompensowało braków widokowych, które ograniczał nasyp.

Wspomniana wcześniej hałda zachowała się do dzisiaj, lecz swoimi gabarytami prawie w ogóle nie dorównuje wymiarom z przeszłości. Dla wielu mieszkańców OTK to po prostu jedno z wielu wzniesień w Jaworznie.

Pozostałe artykuły:

Natalia Uroda

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki