Opieka nad dzieckiem gdy szkoła zamknięta

Rodzice nie muszą gorączkowo szukać opieki dla swojego dziecka, gdy niespodziewanie zostanie zamknięta szkoła lub przedszkole. Mogą zająć się nim sami i wystąpić do pracodawcy o wypłatę zasiłku opiekuńczego.

REKLAMA

Zasiłek można otrzymać także na zdrowe dziecko, które nie ukończyło jeszcze ósmego roku życia i nie ma innych członków rodziny, którzy mogą zapewnić mu opiekę – mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.

Zamknięcie żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego lub szkoły, do których uczęszcza dziecko jest traktowane jako nieprzewidziane, jeśli rodziców zawiadomiono o tym w terminie krótszym niż 7 dni przed zamknięciem .

Prawo do zasiłku mają na równi matka, jak i ojciec dziecka. Zasiłek może otrzymać jednak za dany okres tylko jeden z rodziców, czyli ten, który wystąpi z wnioskiem o jego wypłatę. Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Rodzic chcący uzyskać taki zasiłek musi złożyć swojemu pracodawcy wniosek i dołączyć do niego oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły. Zasiłek opiekuńczy przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia.

Przysługuje on nie tylko osobom zatrudnionym na umowę o pracę, ale tym, które są objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym w ZUS, np. pracujący na umowie zlecenie lub w prowadzą własną działalność gospodarczą.

Dorsz

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki