Mieszkańcy Szczakowej oraz Pieczysk z bólem spoglądają na niszczejące tereny starej cementowni. Jednak jak się okazuje, miejsce to czeka innowacyjna rewitalizacja, która zamieni niebezpieczne szczątki cementowni na nowatorskie osiedle mieszkaniowe, którego ponad połowa zagospodarowanego terenu pozostanie zielona.

Świetna lokalizacja

REKLAMA

Jak się okazuje firma Slag Recycling z Krakowa, należąca do brytyjskiej grupy kapitałowej St. Paul’s Developments, nie przypadkowo wybrała i zakupiła blisko 20 hektarowy teren po byłej cementowni w Szczakowej–Pieczyska.

Teren przeznaczony pod budowę pionierskiego zielonego osiedla będzie się znajdował w bezpośrednim sąsiedztwie odnowionej stacji Jaworzno-Szczakowa oraz obecnie modernizowanej linii kolejowej E30, a także planowanego do budowy Centrum Integracji Transportu. 

Osiedle będzie się również znajdować w promieniu 2 kilometrów od Zalewu Sosina, centrum nurkowego oraz Parku Gródek.

Zielone płuca

Projekt budowy osiedla zakłada powstanie nowoczesnej architektury, która przeplata się z zielonymi terenami. Osiedle zostanie podzielone na przestrzenie prywatne oraz ogólnodostępne, które mają sprzyjać integracji mieszkańców w różnym wieku. Jednym z atutów osiedla będzie wykorzystanie istniejących walorów przyrodniczych (wodnych oraz leśnych) do celów rekreacyjnych.

Co więcej, osiedle będzie się składać z otwartych, zielonych podwórek z kompostownikami, grządkami i sadami drzew owocowych przechodzącymi w zieleń sąsiednich lasów.

Powstanie również Park Rzeczny, który wraz ze stawem i rozlewiskiem będzie się łączył z potokiem Łużnik. Między budynkami zostaną utworzone oczka i ścieżki wodne, które wraz z wszechobecną zielenią stworzą naturalny filtr powietrza.

Zróżnicowane zabudowania

Osiedle będzie podzielone na zabudowę szeregową, która stopniowo zmieni się w bardziej zwartą zabudowę wielorodzinną o średniej intensywności oraz zabudowę pierzejową (ciąg frontowych elewacji budynków ustawionych w szeregu po jednej stronie ulicy lub placu) wzdłuż pasażu miejskiego.

W przestrzeni osiedla nie znajdziemy przylegających do budynków mieszkaniowych parkingów. Zastąpią je wyniesione o pół kondygnacji podziemne platformy parkingowe. Na styku dzielnic natomiast pojawią się wielopoziomowe parkingi naziemne.

Więcej niż osiedle mieszkaniowe

W centralnej części osiedla ma powstać m.in. plac targowy, a także co szokujące szkoła i dwa przedszkola. Planuje się także budowę ulicy o funkcji handlowej i uspokojonym ruchu.

Nie zabraknie tutaj także strefy sportowej. W planach jest budowa m.in. torów lekkoatletycznych, tras biegowych oraz siłowni.

Silosy wizytówką osiedla

Pionierski projekt budowy osiedla zakłada wykorzystanie oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów. W tym przypadku w projekcie osiedla zostały uwzględnione silosy – pozostałości po cementowni, które zostaną przekształcone w nowoczesne centrum wspinaczkowe. Kolorowe oraz iluminowane silosy będą charakterystycznym punktem osiedla.

Czysta energia

Osiedle będzie bazować na czystej energii czerpanej ze źródeł fotowoltaicznych (przetwarzanie światła słonecznego na energię elektryczną) oraz ze spalania biomasy, powstałej ze ścieków produkowanych przez mieszkańców.

Co więcej, budynki będą wybudowane w sposób mających na celu minimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji. Na zielonych dachach zostanie zainstalowany system odprowadzania deszczówki, która trafi do lokalnych zbiorników retencjonujących wodę.

Zakończenie budowy

Zakończenie budowy planuje się na rok 2035. Na osiedlu ma zostać wybudowanych aż 2400 mieszkań, która szacunkowo może pomieścić 4700 mieszkańców. Przewidywany koszt inwestycji to pół miliarda złotych.

NU

projekty dzielnicy: www.horizone.com.pl

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE