Mieszkańcy Niedzielisk od kwietnia bez CIS

Pomagające jaworznianom Stowarzyszenie Reda – „Ośrodek Dobrej Roboty” – ma być zlikwidowane.

REKLAMA

Centrum Integracji Społecznej, miejsce w jaworznickich Niedzieliskach wyjątkowe i potrzebne. Miejsce, gdzie człowiek ma szanse odzyskać utracony sens życia. To właśnie tutaj pracownicy Redy starają się przywrócić wiarę we własne siły ludziom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Tutaj znajdują się pracownie; gastronomiczna, krawiecka, rękodzieła artystycznego, budowlana oraz stolarska.

Tymczasem z nieoficjalnych informacji wynika, że stowarzyszenie zostanie zlikwidowane. 22 lutego w siedzibie przy ul. Szczakowskiej 44 spotkali się m.in. aktywni działacze społeczni w niedzieliskach; Ferdynand Merta, Henryk Gierek, Jan Michalik oraz radna rady miejskiej Barbara Sikora by omówić sytuację stowarzyszenia.

Jest tylko ta przykrość, że Stowarzyszenie Reda 14 lat pracowało dla społeczeństwa i bezrobocia. Są tu sale wykładowe, jest krawiectwo, wychowawczynie, które uczą wszystkiego ludzi z niepełnosprawnościami czy alkoholizmem i teraz to wszystko na gwałt się likwiduje – powiedział Ferdynand Merta.

Oczywiście złożę interpelację, jakie są powody, jakie są przyczyny, że niszczy się tutaj oazę, ośrodek dobrej roboty – bo ci ludzie, którzy dźwigają najcięższy krzyż, nieraz niepełnosprawność, nieraz walka z nałogiem – to im się tutaj zabierze taki ośrodek wsparcia i ludzkiej solidarności – zauważyła radna Rady Miejskiej Barbara Sikora.

Niestety nie udało nam się porozmawiać z nikim z zarządu, a pracownicy nie kryli, że otrzymali zakaz wypowiadania się na ten temat.

Według informacji, jakie udało nam się zebrać urząd pracy jest przygotowany na zapewnienie siedmiu pracownikom Redy zatrudnienia.

Jednakże działaczom chodzi też o to, co stanie się z budynkiem, który od dziesięcioleci służy mieszkańcom Niedzielisk.

Boimy się, że jak to trafi w niewłaściwe ręce, to potem pójdzie do likwidacji. Co zrobili z budynkiem po drugiej stronie, który był pod zarządem miasta i co? Jest zabity deskami i pójdzie do wyburzenia. Boimy się, że to samo stanie się z tym budynkiem – powiedział Jan Michalik.

Chodzi nam przede wszystkim o utrzymanie tego budynku. Miasto Jaworzno stać na utrzymanie go. My, mieszkańcy między innymi składamy się na budżet miasta i też będziemy spłacać długi pana prezydenta Silberta. Więc dla tego społeczeństwa, dla ludzi z osiedla Niedzieliska, bo tu żyje dużo starszych ludzi, którzy są zamknięci w domu – zaapelował Henryk Gierek.

W imieniu mieszkańców wysłaliśmy zapytanie do Urzędu Miejskiego, jakie są plany wobec wspomnianego budynku. Poinformowano nas, że odpowiedź otrzymamy zgodnie z prawem prasowym, a to znaczy, że do dwóch tygodni.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki