W czwartek czwarta sesja Rady Miejskiej

Na zwołanej na 28 lutego 2019 r. radni Rady Miejskiej w Jaworznie obradować będą nad pięcioma uchwałami.

REKLAMA

Wśród punktów znajdzie się projekt w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019. Radni zajmą się też zmianą uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Jaworzna na lata 2019 – 2029 oraz ustaleniem projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych w obszarze Gminy Jaworzno i określenia granic ich obwodów. Radni pochylą się również nad projektem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedziby na terenie gminy.

Ostatnim punktem dotyczącym uchwał będzie projekt w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w trybie bezprzetargowym, na rzecz Muzeum Miasta Jaworzna ograniczonego prawa rzeczowego w postaci odpłatnego użytkowania na okres dwudziestu dwóch lat zabudowanej nieruchomości gminnej położonej przy ul. Żwirki i Wigury 5, w celu prowadzenia działalności statutowej.

Porządek obrad przewiduje razem 10 punktów. Radni rozpoczną obrady o godz. 9.00 w sali obrad przy ul. Grunwaldzkiej 33.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki