45-lecie „Jelenianek”

z

12 września zespół śpiewaczy „Jelenianki” obchodził jubileusz 45-lecia. W tym tak pięknym i uroczystym dniu przywitano zaproszonych gości koncertem pieśni ludowych, wspominając ważne i wzruszające momenty z życia zespołu.

REKLAMA

Na uroczystość przybyła Renata Polańska, dyrektor biura posła na Sejm RP Pawła Bańkowskiego. W jego imieniu odczytała list gratulacyjny i na ręce przewodniczącej Józefy Pluty wręczyła kwiaty i upominek.

Dla całego zespołu życzenia złożyli również: przewodniczący RM, dyrektorzy jeleńskich szkół podstawowych: Sylwia Jochymek i Halina Frączek, prezes Miejskiego Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych Tadeusz Brzóska, prezes Wojewódzkiego Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych Andrzej Krawczyk, prezes PZERiI Oddział Rejonowy Jaworzno Jeleń Jan Bożek, dyrektor MCKiS, kierownik Wydziału Kultury UM, była radna RM i kierownik DK w Jeleniu Danuta Milner.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za piękne życzenia, oklaski i ciepłe słowa.

Renata Chmielewska

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki