Będzie taniej i bezpieczniej w SM Górnik

Reliktem przeszłości stają się gazowe podgrzewacze wody w naszych mieszkaniach. Używanie ich nie jest tanie, a ponadto zagraża życiu lokatorów. Można się bowiem zatruć tlenkiem węgla czy też stać się ofiarą wybuchu gazu w niesprawnym piecyku. 

REKLAMA

SM Górnik postanowiła temu zaradzić. Wdraża więc program likwidacji grzejników gazowych i wprowadzania do mieszkań ciepłej wody użytkowej, która powstaje z podgrzania wody wodociągowej ciepłem sieciowym, wyprodukowanym w elektrociepłowni.

Z ramienia SM Górnik program prowadzi Kierownik Działu Sieci Ciepłowniczej mgr Dariusz Hrabia.

Program jest wdrażany we współpracy ze Spółką Ciepłowniczo-Energetyczną Jaworzno III sp. z o.o. O garść informacji na temat wdrażania tego programu poprosiliśmy Kierownika Działu Handlowego spółki, pana Piotra Ziętka, który przedstawił zręby tego programu.

Na naszej stronie jaw.pl – poniżej możecie Państwo przeczytać o ciepłej wodzie użytkowej oraz o zaletach wynikających z jej korzystania, a także o zagrożeniach związanych z użytkowaniem piecyka gazowego do podgrzania wody w mieszkaniu.

Czym jest ciepła woda użytkowa?

Ciepła woda użytkowa to produkt, który powstaje w wyniku podgrzania zimnej wody wodociągowej ciepłem sieciowym. Wyprodukowane w elektrociepłowni ciepło trafia do sieci ciepłowniczej, a następnie do węzłów cieplnych w budynkach, gdzie jest wykorzystane do centralnego ogrzewania mieszkań oraz podgrzania wody z wodociągów. Proces podgrzewania odbywa się w wydzielonym pomieszczeniu, gdzie w specjalnym wymienniku ciepła woda z wodociągu jest ogrzewana do temperatury 55 stopni C. Dalej płynie wewnętrzną instalacją do łazienek i kuchni w naszych mieszkaniach.

Jakie są jej zalety?

Woda podgrzewana ciepłem sieciowym to przede wszystkim bezpieczna i wygodna alternatywa dla gazowych podgrzewaczy wody. Do jej głównych zalet należą:

BEZPIECZEŃSTWO

Podgrzewanie wody wodociągowej odbywa się poza mieszkaniami użytkowników, w wymienniku ciepła. Dzięki temu z łazienek i kuchni można usunąć indywidualne podgrzewacze wody, co eliminuje ryzyko zatrucia, wybuchu gazu czy porażenia prądem.

KOMFORT

Korzystanie z ciepłej wody użytkowej zapewnia mieszkańcom komfort użytkowania przez 3ó5 dni w roku. To nie tylko odpowiednia, stała temperatura wody oraz ciągłość dostaw, ale również możliwość jednoczesnego korzystania z ciepłej wody przez wielu użytkowników. Użytkownicy ciepłej wody użytkowej – z uwagi na fakt, że urządzenia służące do jej podgrzania znajdują się w pomieszczeniach technicznych, a nie mieszkaniach – zyskują dodatkową przestrzeń do zagospodarowania, a konieczność dbania o urządzenia i regularne przeglądy instalacji spada na dystrybutora.

EKONOMIA

Koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są porównywalne do kosztów gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody,

a uwzględniając koszty obowiązkowych przeglądów, usług serwisowych i amortyzacji piecyka gazowego, okazują się bezkonkurencyjne.

EKOLOGIA

Ciepło sieciowe, które podgrzewa wodę użytkową, jest ekologiczne. Wytwarza się je i dostarcza, stosując najnowocześniejszą technologię. Dzięki temu uzyskuje się niski wskaźnik strat energii w trakcie dostarczania ciepła i redukcję emisji do atmosfery szkodliwych związków chemicznych. Dzięki wykorzystaniu ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej do atmosfery emitowane jest co najmniej 20% dwutlenku węgla mniej w porównaniu do starego systemu podgrzewania wody.

Zrezygnuj z piecyka gazowego!

Jeśli w Twoim mieszkaniu znajduje się gazowy podgrzewacz wody, musisz bezwzględnie przestrzegać zasad montażu i eksploatacji tego urządzenia, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i instrukcjami użytkowania. Aby prawidłowo, tzn. bezpiecznie i ekonomicznie spalić 1 m3 gazu, potrzeba 9 m3 powietrza. W efekcie tego procesu powstaje 12 m3 spalin. Jeśli do pomieszczenia będzie napływać zbyt mała ilość powietrza, nastąpi niepełne spalanie gazu. W spalinach pojawi się trujący tlenek węgla (czad), który przy niesprawnej wentylacji wywiewnej gromadzić się będzie w pomieszczeniu, a następnie będzie migrować po mieszkaniu i budynku, narażając jego mieszkańców na groźne dla zdrowia i życia zatrucie.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki