Wodociągi Jaworzno wkrótce rozpoczną prace związane z budową wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie Narodowej.

REKLAMA

Prace będą prowadzone w pierwszej kolejności przy ulicy Jasiugi. Nastąpi tam częściowe zamknięcie drogi. Jezdnia będzie przywracana do stanu przejezdności po każdym dniu robót.

Rozpoczęcie prac nastąpi 18 listopada. Wykonawcą projektu jest firma EUROVIA Polska S.A.

Przypominamy, że 19 listopada odbędzie się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Dąbrowa Narodowa – wkrótce spotkanie dotyczące budowy kanalizacji

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki