Nauczyciele LO2 w Jaworznie wydali oświadczenie w związku z ostatnimi wydarzeniami dotyczącymi jaworznickiej oświaty. Poniżej prezentujemy pełną jego treść.

REKLAMA

My, nauczyciele II LO im. Czesława Miłosza w Jaworznie, pragniemy wyrazić swoją solidarność z uczniami naszej szkoły. Jako pedagodzy i wychowawcy zawsze staliśmy za naszymi uczniami, jednak nigdy nie narzucaliśmy im swoich poglądów ani nie zmuszaliśmy ich do przyjmowania określonego stanowiska. Ich edukacja, w tym ich niezależność i samodzielność myślenia, są wpisane w cele nowoczesnej szkoły.

W obecnej chwili jesteśmy dumni, że w dzisiejszym zrelatywizowanym świecie, w którym postawa obojętności, czy co gorsza wyrachowanej  akceptacji dla wszystkiego, jest aprobowana, nasi uczniowie potrafią bronić swojej szkoły bez żadnych sugestii z naszej strony. Ich poparcie jest ogromną nagrodą za naszą pracę. Życzymy wszystkim Koleżankom i Kolegom takiej młodzieży.

Do tej pory, mimo zaskakujących dla nas informacji o likwidacji II LO, powstrzymywaliśmy się od komentarzy w mediach społecznościach. Jednak w obliczu nieprawdziwych, dyskredytujących, prześmiewczych, złośliwych, nierzadko cynicznych  komentarzy, które kierowane są przez różne osoby w stronę uczniów i Pani Dyrektor II LO, my nauczyciele jednogłośnie sprzeciwiamy się takim praktykom. Do tej pory (na prośbę Pani Dyrektor) staraliśmy się studzić emocje, wierząc, że argumenty całej społeczności II LO zostaną wysłuchane, a nie wyśmiane i potraktowane lekceważąco przez urzędników.

Kategorycznie nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że „Pani Dyrektor  nie panuje nad sytuacją w szkole”. Nasza szkoła szanuje zdanie uczniów i ich rodziców, szanuje ich prawo decydowania, w co uczniowie są zaangażowani i w jakim czasie – to niezbywalne prawo ich rodziców.

Nie zamierzamy jednak zamykać im ust, straszyć czy zniechęcać do publicznego dyskursu, wierząc, iż styl, poziom, klimat debaty publicznej będzie określany przez osoby dorosłe, te, które w sposób dojrzały i z poszanowaniem godności dyskusję poprowadzą, czego do tej pory zabrakło. Stoimy murem za naszymi uczniami.

Nauczyciele II LO

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki
Advertisement

1 KOMENTARZ