Państwo Grażyna i Jerzy Gutowie od zawsze związani byli z Jeziorkami. Nic wiec dziwnego, że postanowili spisać dzieje dzielnicy. Książkę zatytułowali „Historia Jeziorek”. Przez prawie dwieście stron prowadzą czytelnika od czasów staropolskich przez zabory aż do współczesności.  Bardzo to zajmująca lektura.

REKLAMA

Za co szczególnie lubicie Państwo tę dzielnice, jakie ma walory – pytamy autorów.
Jeziorki to niewielka, pełna zieleni dzielnica położona wśród pól i kompleksu leśnego. My mieszkańcy często sami nie doceniamy w jakim wspaniałym miejscu żyjemy, dopiero odwiedzający naszą dzielnicę goście, zwłaszcza mieszkańcy dużych aglomeracji , zachwycają się bliskością lasu, możliwością korzystania ze spacerów i wycieczek rowerowych leśnymi i polnymi ścieżkami, czy jesienią zbieraniem grzybów.

Grażyna i Jerzy Gutowie

Czy Państwa zainteresowanie Jeziorkami wynika z faktu, iż Państwa rodzina mieszka tam od lat?
Nasze zainteresowanie historią Jeziorek, rozpoczęło się od tworzenia drzewa genealogicznego naszej rodziny, która żyła na tym terenie (Cezarówka , Jeziorki) od prawie 200 lat. Szukając danych o naszych przodkach w księgach parafialnych, robiliśmy również notatki od kiedy nazwy wspomnianych miejscowości pojawiają się w tych dokumentach.
Ponadto w rodzinnym archiwum odnaleźliśmy rękopis wspomnień mojego ojca Józefa spisany w 1971 roku , zatytułowany „Wyzwolenie Jeziorek” , a także opracowanie napisane w 1973 roku przez moją siostrę Ryszardę, pt. „Folklor powiatu chrzanowskiego i miasta Jaworzna na przestrzeni ostatnich 100 lat” – które do tej pory nie były publikowane.
Były to pierwsze materiały , które zainspirowały nas do dalszych poszukiwań publikacji i dokumentów związanych z historią tego terenu.

Jak powstawała książka – gdzie odnajdywaliście Państwo materiały do niej, jak wspierali Państwa mieszkańcy dzielnicy?
Odwiedzaliśmy biblioteki, muzea, szkoły, archiwum jaworznickiego koła AK, a także korzystaliśmy z miejscowych kronik. Poprzez internet, dotarliśmy do interesujących nas dokumentów zamieszczonych na stronach Muzeum Instytutu Sikorskiego w Londynie, a także do stron internetowych polskich archiwów wojskowych. Należy również wspomnieć, o mieszkańcach Jeziorek, którzy dostarczyli ważnych informacji i udostępnili fotografie z rodzinnych archiwów, także wiele cennych materiałów udostępniła nam rodzina Arnolda Preglera – leśniczego, oficera rezerwy Wojska Polskiego, a w czasie okupacji jednego z pierwszych organizatorów konspiracji wojskowej na terenie Jaworzna.

Czy Jeziorki mają tajemniczy odpowiednik długoszyńskiego zamku?
W przekazach ustnych wśród mieszkańców naszej dzielnicy od dawna krążyły opowieści o istniejącej na tym terenie przed wiekami kaplicy. Udało nam się dotrzeć do publikacji opartej na dokumentach z XVII i XVIII wieku, które potwierdzają lokalizację kaplicy św. Marii Magdaleny w Jeziorkach. Dużym również zaskoczeniem dla nas było, że Cezarówkę założył Cezary Haller, z którego rodziny wywodzili się sławni generałowie, zajmujący wysokie stanowiska państwowe w okresie formowania się II Rzeczypospolitej. Szczególnie interesowała nas działalność konspiracyjna Arnolda Preglera, zwłaszcza, że w dotychczasowych opracowaniach z tego okresu niewiele można było znaleźć na ten temat informacji.

Czy historia Jeziorek to rozdział już zamknięty, czy też pracujecie Państwo nadal nad tym pasjonującym tematem?
Oddając książkę do druku mieliśmy świadomość, że mogą pojawić się nowe źródła dotyczące historii Jeziorek i tak rzeczywiście się stało. W internecie pojawił się artykuł Piotra Burczego „Fabryka wyrobów torfowych w Jeziorkach” oraz uzyskaliśmy dodatkowe informacje związane z jaworznicką grupą dywersji pozafrontowej. Materiały te zamierzamy umieścić na stronach witryny internetowej www. historiajeziorek. pl (strona w przygotowaniu), która przewidziana jest jako miejsce, gdzie publikacja „Historia Jeziorek” będzie aktualizowana w razie pojawiania się nowych ciekawych materiałów.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki