Pozew rozwodowy – gdzie go złożyć, kiedy wynająć prawnika?

REKLAMA

Według najnowszych badań, związki małżeńskie bardzo chętnie zawierane są w naszym społeczeństwie. Niestety duża ich ilość kończy się jednak rozwodem. Do skierowania sprawy do sądu o rozwód niezbędny będzie adwokat od rozwodów . Dla większości osób rozwód jest to bardzo trudny okres w życiu.

Kiedy można ubiegać się o rozwód?

O rozwód według naszego prawa można ubiegać się tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy dojdzie zupełny i trwały rozkład pożycia między małżonkami. Jeśli nie spełni się tego warunku, wówczas sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu, nawet w przypadku kiedy obydwoje małżonkowie właśnie tego pragną. Do orzeczenia rozwodu czasem nie wystarczą także takie czynniki jak alkoholizm, zdrada czy przemoc domowa. W takich sytuacjach sąd dalej widzi konieczność sprawdzenia, czy w danym małżeństwie nastąpił na pewno trwały i zupełny rozkład pożycia.

Gdzie trzeba złożyć pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy powinien być złożony do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne zamieszkanie małżonków, o ile jedno z małżonków dalej przebywa w danym okręgu. W sytuacji, gdy każdy z małżonków mieszka już w innym miejscu, wtedy właściwy będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej. Osoba pozwana to osoba, przeciwko której współmałżonek wystąpił z pozwem rozwodowym. Jeśli jednak niemożliwe jest ustalenie miejsca zamieszkania strony pozwanej, wówczas właściwy jest sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda (osoba, która wystąpiła z pozwem rozwodowym).

W jakich sytuacjach sąd nie udzieli rozwodu?

Sąd ma możliwość nieudzielenia rozwodu, mimo, jeśli występuje trwały i zupełny rozkład pożycia.

1. Jeśli rozwód miałby wpłynąć niekorzystnie na dobro małoletnich dzieci małżonków. W przypadku kiedy rozwód mógłby pogorszyć warunki materialne, w jakich wychowywane są małoletnie osoby albo mógłby wpłynąć negatywnie na psychikę dzieci.

2. Rozwód zażądał małżonek, który jest całkowicie winny rozkładu pożycia, natomiast drugi małżonek nie zgodził się na rozwód. Jego odmowa wówczas nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

3. W sytuacji, kiedy orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jeśli jeden z małżonków jest ciężko chory i nie ma osoby, która by się nim zajęła.

Osoba żądająca rozwodu, która jest całkowicie winna trwałego i zupełnego rozkładu pożycia stron musi dostarczyć fakty, które byłyby wystarczającą podstawą do wyrażenia oceny, iż brak zgody na zakończenie małżeństwa można uznać za moralnie naganny, powodowany pobudkami, które nie zasługują na społeczną aprobatę, jeśli przyjmie się miernik oceny obiektywnej, która jest dokonywana z zewnątrz.

W jakiej sytuacji nie potrzebujemy adwokat od rozwodów?

Możemy obejść się bez wynajmowania kosztownego adwokata od rozwodów, jeśli potrafimy być zorganizowani i możemy zapanować nad porządkiem w dokumentach, które dotyczą sprawy rozwodowej. O ile mamy lekkie pióro, zajmujemy się w swoim życiu zawodowym pisanie, mamy wyższe wykształcenie. Adwokat nie będzie nam potrzebny, jeśli nie mamy problemów ze zrozumieniem języka urzędowego i jeśli będziemy umieć uzyskać z właściwych urzędów dokumentację, konieczną do sprawy rozwodowej. Jeśli mamy doświadczenie w wystąpieniach publicznych, jesteśmy w stanie dyskutować i bronić swojego zdania na przykład na sali sądowej. Nie przyda nam się adwokat także, kiedy bezproblemowo nawiązujemy kontakty z ludźmi, jesteśmy otwarci i potrafimy postawić na swoim. Dobrze, jeśli mamy jakiekolwiek doświadczenie w zakresie negocjowania i będziemy umieć dyskutować z adwokatem przeciwnika, kuratorem sądowym czy biegłym. Nie ma potrzeby wynajmu adwokata, jeśli stres działa na nas mobilizująco, mamy sporo wolnego czasu i jesteśmy w stanie przygotować wszystkie odpowiedzi na pisma z sądu. Jeżeli nie dajemy się zbyt często wyprowadzić z równowagi i rozumiemy wszelkie przepisy obejmujące zasady przyznawania alimentów, kontaktów oraz opieki nad dziećmi.

Kiedy jednak warto zastanowić się nad wynajęciem adwokat od rozwodów?

Adwokat od rozwodów przede wszystkim pozwoli nam przejść przez cały rozwód w miarę szybko i komfortowo. Warto więc go wynająć, zwłaszcza jeśli potrzebna jest nam dobra ocena naszej sytuacji prawnej. Jeśli zupełnie nie rozumiemy języka urzędowego oraz pouczeń znajdujących się na wszystkich formalnych dokumentach. Adwokat od rozwodów przydaje się, kiedy nasz przeciwnik ma już taką osobę, a także, kiedy podejrzewamy małżonka o zastraszanie, manipulacje oraz o nieprawdziwe zeznania, a także fałszowanie dowodów. Należy wynająć adwokata od rozwodów , kiedy obawiamy się, iż drugi małżonek może nam utrudniać kontakty z dzieckiem albo nastawiać je przeciwko nam. Taka osoba przyda się także, jeśli małżonek będzie chciał uniknąć płacenia alimentów w trakcie postępowania sądowego. Usługa adwokata przyda się, kiedy zajmujemy z małżonkiem wspólne mieszkanie albo gdy powodem rozwodu są zaburzenia zdrowotne, albo psychiczne drugiej osoby. W takim przypadku może okazać się niezbędna pomoc adwokata w kryzysowych sytuacjach . Warto zapłacić adwokatowi także, kiedy podejmujecie opiekę nad małymi dziećmi albo w trakcie trwania małżeństwa zgromadziliście pokaźny majątek.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki