Zespół Lecznictwa Otwartego informuje o możliwości nabycia lokali mieszkalnych w raz z udziałem w częściach wspólnych budynku jak i ułamkowej części nieruchomości należących do ZLO zlokalizowanych na terenie miasta Jaworzno przy ulicy Nauczycielska 4 oraz Wygoda 60.

REKLAMA

Lista nieruchomości – lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na podstawie
Zarządzenia nr 45/2019 Prezesa Zarządu Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o.
w Jaworznie z dnia 26 listopada 2019 roku.

Ulica Numer lokalu Powierzchnia [m2]

  • Wygoda 1 85,00 m2
  • Wygoda 2 89,00 m2
  • Wygoda 3 72,20 m2
  • Wygoda 4 117,28 m2
  • Wygoda 5 46,10 m2
  • Nauczycielska 1 43,00 m2
  • Nauczycielska 2 63,00 m2
  • Nauczycielska 3 62,80 m2

 

Wyciąg z regulaminu:

Regulamin sprzedaży mieszkań z udziałem w nieruchomości wspólnej będących własnością Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie na podstawie przepisów:

(…)

1. Sprzedaż mieszkań następuje po cenie ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, pomniejszoną o:
a. Udokumentowane przez osobę uprawnioną wydatki poniesione na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a które to wydatki nie były refundowane przez zbywcę. Wzór wniosku o zaliczenie nakładów określa załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
b. Jeżeli osoba uprawniona /przynajmniej jedna/ wykaże, że zamieszkuje w lokalu mieszkalnym przeznaczonym do zbycia w dniu 30 listopada 2019 r., cena nabycia mieszkania, na wniosek osoby upoważnionej, jest pomniejszana o 20 % /dwadzieścia procent/. Wzór wniosku o sprzedaż z bonifikatą określa załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

Więcej informacji na : https://bip.zlo-jaworzno.pl/lokale-mieszkalne/

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki