REKLAMA

Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, w każdym zawodzie zdarzają się niestety różnego rodzaju wypadki. Co ważne, poszkodowany pracownik może liczyć na zadośćuczynienie, bez względu na to, czy pracuje w Polsce, czy też Wielkiej Brytanii. W jaki sposób otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy w UK? Dowiedz się z naszego artykułu.

  1. Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w UK?
  2. O jakie odszkodowanie można się starać?

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w UK?

Odszkodowanie za wypadek w UK należy się osobie, która ucierpiała w wyniku wypadku w miejscu pracy, jeśli był on wynikiem działania osób trzecich. O uzyskanie rekompensaty może się więc starać osoba, która doznała uszkodzenia ciała w sytuacji będącej rezultatem błędu innego pracownika, który nie zachował należytych środków bezpieczeństwa. Można to zrobić również w sytuacji wypadku, który powstał w wyniku wadliwego albo nieprawidłowo używanego sprzętu, zaniedbania pracodawcy, który nie zagwarantował właściwych szkoleń czy też nie zadbał o bezpieczeństwo w miejscu pracy. Ponadto odszkodowania w UK za wypadek zawodowy może też uzyskać osoba, jeśli wspomniane zdarzenie miało miejsce z powodu nadużyć przełożonych, którzy nakazali wykonanie pracy niezgodnej z określonymi procedurami bezpieczeństwa, jak również z powodu innych przyczyn, niezależnych od własnych działań.

O jakie odszkodowanie można się starać?

Odszkodowania w UK dla pracowników za wypadek w pracy są zależne od strat i obrażeń poniesionych przez osobę poszkodowaną. Na wysokość rekompensaty wpływa kilka elementów, w tym przede wszystkim stopień urazów psychicznych czy uszczerbku na zdrowiu. Pierwsza kwestia dotyczy m.in. zaburzeń depresyjnych, strachu związanego z wykonywaniem pracy czy też pojawienia się stanów lękowych, z kolei drugi przypadek to przede wszystkim występowanie różnych obrażeń i urazów, np. uszkodzeń kręgosłupa, zwichnięć, bólu, skaleczeń, urazów głowy itp.

Do innych czynników wpływających na wysokość odszkodowania zalicza się koszty leczenia, rehabilitacji oraz innych wydatków poniesionych na powypadkową opiekę medyczną, w tym również cenę transportu. Ponadto ważna jest też kwestia utraty dochodów, która obejmuje zarówno stratę rzeczywistych, jak i potencjalnych zarobków, które są spowodowane niemożnością powrotu czy wykonywania pracy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości uzyskania wspomnianego odszkodowania, warto skontaktować się z rzetelną, sprawdzoną kancelarią świadczącą zawodowo wspomniane usługi. Polska Kancelaria Odszkodowań to doświadczona, wyspecjalizowana w zakresie odszkodowań za wypadki w pracy firma, która skutecznie pomaga klientom w uzyskaniu rekompensat finansowych.

undefined

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki