Wiosenna pogoda sprzyja spędzaniu czasu w ogródkach działkowych, to bardzo popularna forma rekreacji. Czy w czasie epidemii i obowiązujących zakazów można bezkarnie i bezpiecznie pójść albo pojechać na działkę?

REKLAMA

Czy spędzając czas na działce narażamy się na konsekwencje ze strony policji? Polski Związek Działkowców, w związku z licznymi pytaniami na ten temat, wydał 3 kwietnia specjalny komunikat: (…) brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD – czytamy w komunikacie.
Krajowy Zarząd PZD podkreśla, że działkowcy posiadają tytuł prawny do swoich działek, zatem zakaz przebywania na działce byłby równoznaczny z ograniczeniem w korzystaniu z praw majątkowych i prawa własności, a ogródków działkowych nie można traktować jako zielonych terenów publicznych.

Jednocześnie PZD podjął decyzję o zamknięciu ogródków działkowych dla osób trzecich oraz zamknięciu części wspólnych w ogrodach takich jak świetlice, czy place zabaw.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki