Bon turystyczny 500 plus – komu przysługuje i jak się o niego ubiegać? Od kiedy będzie można skorzystać z bonu turystycznego? Za co i gdzie można płacić bonem? Wyjaśniamy poniżej.

REKLAMA

Bon turystyczny wyniesie 500 zł na dziecko i dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością. Ze wsparcia skorzystają wszystkie osoby objęte świadczeniem 500+, opiekunowie dzieci w rodzin zastępczych i dzieci objętych instytucjonalną pieczą zastępczą. Z bonu skorzystają też rodzice pracujących za granicą, co początkowo nie było planowane przez rząd. W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej, każdy z rodziców będzie mógł wykorzystać po połowie kwoty przyznanej na dziecko. Bon przysługiwał będzie również na dzieci, które urodzą się do końca 2021 roku.

Bon nie będzie miał formy gotówkowej – środki zostaną przekazane rodzicom w formie cyfrowej poprzez usługę oferowaną przez ZUS. Środki z bonu będą mogły być spożytkowane tylko na usługi hotelarskie i imprezy turystyczne świadczone na rzecz dziecka, takie jak kolonie, obozy, opłacenie hotelu, pensjonatu itd.

Jak będzie można ubiegać się o bon? Z odpowiedzią przychodzi resort rozwoju:

  1. Jeśli spełniasz kryteria, otrzymasz bon po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.
  2. Aktywacja Twojego bonu w systemie teleinformatycznym nastąpi po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych.
  3. Bon będziesz musiał okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Pamiętaj – program obejmuje tylko wyjazdy krajowe.
  4. Jeśli będziesz miał pytania i wątpliwości dotyczące programu, będziesz mógł skorzystać ze specjalnej infolinii. Będzie ona wspierała zarówno turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej.

Bony będą przekazywane w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Gdzie będzie można zapłacić bonem? Lista przedsiębiorstw/organizacji pożytku publicznego uczestniczących w programie jest obecnie tworzona przez Polską Organizację Turystyczną, a ukaże się na stronie bonturystyczny.gov.pl i na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej – ma się na niej znaleźć około 100 tys. podmiotów. Przystąpienie do programu nie jest dla podmiotów obowiązkowe.

Przypomnijmy, że bon turystyczny to pomysł mający wspomóc branżę turystyczną, która doznała dużych strat z powodu epidemii koronawirusa. Według danych Ministerstwa Rozwoju, bonem będzie objętych prawie 6,5 mln dzieci, a łączne wsparcie wyniesie 3,5 mld zł.

Obecnie nie jest dokładnie wiadomo, kiedy Polski Bon Turystyczny wejdzie w życie – rząd wspomina o dacie na przełomie lipca i sierpnia.

Bon będzie można wykorzystać do marca 2022 roku.