Firmy oraz instytucje zlokalizowane na terenie Jaworzna, od 1 października zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych. Będą musieli zawrzeć indywidualną umowę z firmą świadczącą takie usługi.

REKLAMA

Od 1 października br. firmy oraz instytucje zlokalizowane na terenie Jaworzna zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych zorganizowanych przez Gminę. Wyjątek będą stanowić firmy, których siedziba czy miejsce prowadzenia działalności są zlokalizowane w budynku, który w części pełni funkcję mieszkalną a w części użytkową. Poniżej pełna rozpiska.

Na czerwcowej sesji Radni podjęli decyzję w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z uchwałą firmy i instytucje zostaną wyłączone z systemu odbierania odpadów i są zobowiązani do zawarcia indywidualnych umów.

Na terenie Jaworzna jest 25 firm uprawnionych do odbioru odpadów i wpisanych do rejestru, w tym Wodociągi Jaworzno Sp. z o. o., z którymi MZNK podpisał umowę na odbiór i przyjmowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transport do miejsc zagospodarowania. Umowa rozpocznie się pod koniec tego roku.

Lista z rejestrem firm dostępna TUTAJ

Nie objęci systemem odbioru odpadów komunalnych:

  • właściciele nieruchomości, na których nie ma lokali mieszkalnych i wykorzystywane są wyłącznie pod działalność
  • zobowiązani są indywidualnie zawrzeć umowę z firmą świadczącą usługę odbioru odpadów komunalnych wpisaną do rejestru działalności regulowanej, link do rejestru firm TUTAJ
  • należności będą regulowane bezpośrednio z przedsiębiorcą, z którym została zawarta umowa,
  • z dniem 1 października wygasają deklaracje, a Gmina Miasta Jaworzno nie będzie odpowiedzialna za odbiór odpadów komunalnych od w/w podmiotów.

Objęci systemem odbioru odpadów komunalnych:

  • właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (domy jednorodzinne, bloki),
  • właściciele nieruchomości mieszanych, w których mieszczą się zarówno mieszkania i prowadzona jest działalność gospodarcza (domy jednorodzinne, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, bloki, w których w lokalach prowadzone są usługi, sklepy itp.),
  • zobowiązani są nadal składać deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
  • są obsługiwani przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę Miasta Jaworzno.

foto: MZNK

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ