Urząd Miejski w Jaworznie poinformował o przyznaniu dofinansowania w wysokości 120 tys. zł na organizację wakacyjnych programów edukacyjnych dla jaworznickich dzieci. Przygotowaniem obozów, półkolonii i zajęć sportowych zajmie się 5 organizacji.

REKLAMA

Zapewnienie jaworznickim dzieciom i młodzieży możliwości aktywnego i wartościowego spędzenia wakacji. To dla gminy jedno z zadań absolutnie priorytetowych. Pomimo trudnej w tym roku sytuacji budżetowej niezmiennie chcemy wspierać organizacje pozarządowe w zorganizowaniu letniego wypoczynku. Cieszę się, że stowarzyszenia i kluby tak aktywnie przystąpiły do otwartego konkursu i po stresujących momentach w czasie epidemii koronawirusa i ograniczeniu kontaktów z rówieśnikami, dzieci będą mogły wspólnie cieszyć się wakacjami – mówi Łukasz Kolarczyk, pełnomocnik prezydenta ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej. – Istotny jest również fakt, że dzięki tym dotacjom, w przystępny i ciekawy dla najmłodszych sposób realizowane są zadania z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i bezpieczeństwa.

Dofinansowanie na łączną kwotę 120 tys. zł otrzyma 5 podmiotów:

  • Ochotnicza Straż Pożarna Ciężkowice – projekt „Alternatywka, czyli Ogniste Lato 2020”, obejmujący 34 dzieci – kwota 19 tys. zł;
  • Caritas Diecezji Sosnowieckiej na projekt „Wakacyjna przygoda” dla 24 dzieci – kwota 24 tys. zł;
  • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jaworzno na „Harcerskie Lato 2020 Półkolonie w mieście”, obejmujący 120 dzieci – kwota 34 tys. zł;
  • Uczniowski Klub Sportowy Akademia 2012 na „Wakacje z Akademią 2020” dla 50 dzieci – kwota 18 tys. zł;
  • Stowarzyszenie Sportowe Akademia Boksu Roberta Gortata na projekt „Wesołe wakacje z boksem” obejmujący minimum 15 dzieci – kwota 7 tys. zł.

Dodatkowo, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie przekazała Ognisku Wychowawczemu w Jaworznie 15 tys. zł na realizację programu „Zdrowi i odpowiedzialni – bezpieczne wakacje w mieście”.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki