Wodociągi Jaworzno poinformowały o przerwie w dostawie wody dla budynków mieszczących się przy ul. Inwalidów Wojennych i Puszkina oraz dla Hotelu Dalia.

REKLAMA

Przerwa w dostawie wody wystąpi 26 sierpnia od godz. 8.00 do godz. 11.00.

Po przywróceniu dostaw, mogą wystąpić chwilowe zmiany parametrów fizyko – chemicznych wody.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki