Zależy nam na rodzinie

REKLAMA

Krajowy Zjazd Liderów Ośrodków Diecezjalnych Ruchu Spotkania Małżeńskie zakończył się w niedzielę 20 września w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini.

REKLAMA

Od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia setka uczestników – liderów, ich zastępców i duchownych ze wszystkich regionów Polski oraz Zarząd Krajowy i założyciele Ruchu – Irena i Jerzy Grzybowscy – dzielili się doświadczeniami kierowania ośrodkami, tak aby budować wspólnotę animatorów, a zarazem skutecznie realizować misję Spotkań Małżeńskich. Gospodarzem Zjazdu był – po raz pierwszy w swojej 22-letniej historii – ośrodek diecezjalny w Jaworznie. Podczas Zjazdu, ustępujący liderzy ośrodka w Jaworznie – Małgorzata i Adam Wiorek – zostali wybrani do Zarządu Krajowego Spotkań Małżeńskich.

Co ta informacja znaczy dla niezorientowanego czytelnika? Ano tyle, że są małżeństwa, kapłani i siostry zakonne, którym wciąż zależy na rodzinie nie tylko swojej ale każdej innej, potrzebującej pomocy z powodu kryzysu relacji. Którym „chce się chcieć” poświęcić swój czas innym małżeństwom, aby te ocaliły swoją miłość i wzrastały w niej przez stosowanie zasad dialogu – pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem i dzielenia się przed dyskutowaniem, a nade wszystko gotowości przebaczania. Dialog małżeński prowadzony według tych zasad przenosi się na relacje z dziećmi, krewnymi a także współpracownikami czy interesantami i stopniowo staje się drogą życia, a małżonkowie – ludźmi dialogu. W dzisiejszych czasach to umiejętność rzadka zarówno w rodzinach jak i w przestrzeni publicznej mimo, że słowo dialog bywa odmieniane przez wszystkie przypadki.

Mottem Zjazdu były słowa z listu św. Pawła: „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” [Flp 4,13]. To słowa zachęty dla liderów aby nie ustawali w rozwijaniu Spotkań Małżeńskich pomimo różnych przeciwności i nasilającej się kontestacji tradycyjnego modelu rodziny. Zarazem są to słowa otuchy i nadziei dla wszystkich małżeństw, które z powodu ograniczeń wywołanych pandemią znalazły się w pułapce zagrożeń – wewnętrznych (wskutek izolacji „skazującej” członków rodziny na przebywanie ze sobą przez cały czas) i zewnętrznych, spowodowanych izolacją społeczną, w której drugi człowiek stanowi potencjalne zagrożenie.

Praktykowanie dialogu jest skuteczną drogą do wypełnienia wezwanie św. Pawła: „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym” [Ef 4,29]. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać jak aktualne i pożądane w rodzinie, środowisku pracy i przestrzeni publicznej jest to wezwanie.

Program Zjazdu uwzględniał medytacje, konferencje tematyczne oraz warsztat poświęcony kluczowym aktualnie tematom funkcjonowania Spotkań Małżeńskich w Polsce. Po całodziennej pracy, sobotni wieczór dał uczestnikom możliwość „zmiany klimatu” – najpierw Iwona Brandys – specjalistka etnograf – przybliżyła uczestnikom specyfikę kulturową naszego regionu a następnie zespół wokalny „Feel Harmonia” zaprezentował koncert muzyki gospel. Późnym wieczorem ci, którzy mieli jeszcze siły mogli się pobawić przy śląskich rytmach duetu „Jorgusie”.

Niedzielnej Eucharystii na zakończenie Zjazdu przewodniczył ordynariusz diecezji sosnowieckiej, biskup dr Grzegorz Kaszak, który w homilii powiedział m.in. „Nikt z nas nie jest Duchem Świętym, nikt z nas tak do końca nie wie co czuje drugi człowiek, co przeżywa, jakie ma trudności ale i radości. To trzeba wyrazić. … Wy (Spotkania Małżeńskie – przyp. red.) dbacie o dialog, o to, żeby słowo wyszło z człowieka, … odpowiednio sformułowane tak, żeby wyraziło to co ja czuję i żeby było przekazane drugiej osobie. … Zadanie, które do was należy – nauczyć małżonków tego dialogu, żeby te relacje poprzez te znaki, nie tylko słowne, … rozbudowały więź miłości małżeńskiej.” I dodał „Jakby ktoś miał wątpliwości i chciał reformować Spotkania Małżeńskie to niech wróci do początku.”

Na zakończenie Zjazdu uczestnicy zgodnie podkreślali wysoki poziom organizacji Zjazdu i gościnność z jaką się tu spotkali, co jest zasługą całej wspólnoty jaworznickiej Spotkań Małżeńskich, bo bardzo wiele osób zaangażowało się w przygotowanie i sprawny przebieg tego wydarzenia.

Spotkania Małżeńskie już od blisko 40 lat oferują małżeństwom pomoc w przezwyciężaniu trudności i kryzysów w relacjach, a przede wszystkim w pogłębianiu więzi wzajemnej małżonków. Dokonuje się to poprzez praktykę dialogu podczas weekendowych rekolekcji oraz spotkania porekolekcyjne. Ruch, który powstał w Polsce liczy obecnie 29 ośrodków krajowych oraz kilkadziesiąt ośrodków działających poza granicami, głównie w Europie środkowo-wschodniej. Od kilku lat nowe ośrodki powstają także wśród Polonii w krajach Europy Zachodniej i USA.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki