Portal www.green-news.pl dotarł do wewnętrznej korespondencji Taurona. Na swojej stronie opublikował tekst o końcu finansowania węglowych inwestycji w Tauronie w 2021 roku.

REKLAMA

„Nasze wewnętrzne szacunki wskazują na to, że wsparcie finansowe Tauron dla Tauron Wydobycie będzie możliwe nie dłużej niż do końca 2021 roku. Poprzez wsparcie finansowe rozumiemy finansowanie kapitałowe, jak również finansowanie w formie pożyczek i w ramach cash pool, a także wszelkiego rodzaju zobowiązania gwarancyjne i poręczenia za zobowiązania TWD” – czytam w oficjalnym piśmie, które prezes Taurona Wojciech Ignacok i wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski przesłali do swojej spółki zależnej.

Sytuacje skomentował rzecznik prasowy TAURON Polska Energia:
Grupa została zmuszona do podjęcia decyzji o finansowym usamodzielnieniu się spółki Wydobycie. To konsekwencja aktualnej polityki instytucji finansowych, które nie chcą angażować środków w projekty górnicze – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik grupy Tauron. – Prawdopodobnie po 2021 roku nie będzie już możliwe finansowe wspieranie działalności górniczej w ramach grupy. Chodzi tu przede wszystkim o wiążące nas umowy i konieczność szukania na rynku refinansowania zapadającego wkrótce zadłużenia. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie stabilnego finansowania dla całej grupy i realizacja zaktualizowanych kierunków strategicznych – dodaje.

Poprosiliśmy o komentarz przedstawicieli TAURON Wydobycie:

TAURON Wydobycie uczestniczy obecnie w pracach nad przygotowaniem modelu funkcjonowania sektora górniczego i związanej z nim umowy społecznej. W Spółce pracują trzy zespoły robocze, których celem jest wypracowanie optymalnych rozwiązań dla przyszłości zakładów górniczych Grupy.

Przyjęta koncepcja będzie finalnie determinowała najefektywniejszy wariant finansowania działalności zakładów górniczych Spółki.

W projektowaniu przyszłości tych aktywów trzeba uwzględnić fakt, że ich rozwój został podporządkowany synergii z elektrowniami i pozostałymi aktywami wytwórczymi Grupy TAURON.

– TAURON Wydobycie dysponuje obecnie paliwem dedykowanym dla nowego, niskoemisyjnego bloku 910MW w blisko zlokalizowanych kopalniach, co znajduje pozytywne odzwierciedlenie w niższych kosztach. Spółka potrafi też dostosować wielkość produkcji do zapotrzebowania Grupy – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Od dłuższego czasu prowadzone są również działania, które mają na celu efektywne bilansowanie wewnątrzgrupowej podaży i popytu na węgiel energetyczny – dodaje.

W niedalekiej perspektywie możliwe jest stopniowe obniżanie wydatków, gdyż Spółka finalizuje inwestycje udostępniające kolejne wartościowe pokłady węgla tj. budowa poziomu 800 metrów w ZG Janina.

W obecnej sytuacji kontynuacja eksploatacji złóż węgla kamiennego należących do TAURON Wydobycie stanowi gwarancję dostaw odpowiedniej jakości paliwa dla kluczowych jednostek wytwórczych Grupy tj. bloku 910 MW w Jaworznie oraz bloku 460 MW w Łagiszy, które zostały zaprojektowane do spalania paliwa produkowanego przez zakłady górnicze TAURON Wydobycie i będą działały w perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat.

– Zdajemy sobie sprawę, że konieczna jest dalsza optymalizacja produkcji, warto jednak podkreślić, że działania naprawcze, które spółka wydobywcza zrealizowała dotychczas w kopalniach już przynoszą efekty – podkreśla Tomasz Cudny.

Szacunkowe dane finansowe za trzy kwartały bieżącego roku pokazują, że kopalnie TAURONA zanotowały zysk EBIDTA lepszy o blisko 230 milionów w porównaniu z rokiem ubiegłym. W Spółce wzrosła również produkcja węgla handlowego, przy jednoczesnym obniżeniu zatrudnienia o prawie 300 osób.

TAURON Wydobycie posiada obecnie największe zasoby węgla energetycznego w Polsce i robi co konieczne, aby je efektywnie wykorzystać. Biorąc pod uwagę prognozy dla wewnątrzgrupowego popytu i przy założeniu kontynuacji działań naprawczych w spółce – istnieje możliwość, że TAURON Wydobycie będzie mógł w sposób opłacalny produkować paliwo w perspektywie funkcjonowania bloków 910MW i 460MW.

Link do artykułu: https://www.green-news.pl/1347-tauron-wegiel-wydobycie-gornictwo

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

2 KOMENTARZE

  1. Przyszłość jest przewidywalna. Lata 70. ubiegłego wieku. Książka „Przebłyski nadziei – świat w erze ponaftowej”. Europa do Bugu, czyli bez byłego ZSRR miała 6% udziału w rozpoznanych wówczas światowych zasobach węgla kamiennego przy 36% udziale w ówczesnym światowym wydobyciu tej kopaliny.