REKLAMA

Śląscy terytorialsi przechodzą szkolenie z opieki nad pacjentami leżącymi. Celem szkolenia jest wsparcie personelu medycznego
w opiece nad chorymi. Żołnierze uczą się miedzy innymi tego jak być swego rodzaju systemem wczesnego ostrzegania
gdy z pacjentem dzieje się coś złego.

Żołnierze WOT w ramach wsparcia systemu ochrony zdrowia w walce
z pandemią wielokrotnie do tej pory realizowali zadania, które wymagały umiejętności opieki i obchodzenia się z leżącymi pacjentami. Do tej pory do tych zadań był wykorzystywany personel WOT, który posiadał wymagane doświadczenie. Coraz większy zakres wsparcia jakiego udzielają żołnierze WOT w ramach operacji „Trwała Odporność” spowodował konieczność zwiększenia liczby żołnierzy posiadających takie kompetencje.

Zakres szkolenia obejmuje naukę korzystania z środków ochrony indywidualnej, karmienie osoby leżącej, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych, badanie fizykalne pacjenta oraz obsługę urządzeń służących do monitoringu parametrów życiowych. Żołnierze poznali też w podstawowym zakresie działanie aparatury medycznej, zasady tlenoterapii i przygotowanie pacjenta do transportu. Podczas szkolenia terytorialsi poznali też podstawowe parametry fizjologiczne pacjenta i ich zakresy normatywne niezbędne do ewentualnego alarmowania personelu medycznego.

– Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mogą być doskonałym wsparciem dla mocno obciążonego pracą personelu medycznego, zarówno pełniąc funkcję ”systemu wczesnego ostrzegania” w przypadku pogorszenia się stanu pacjenta jak i służąc swoja pomocą przy codziennych czynnościach pielęgnacyjnych. – podkreśla prowadzący kurs, ratownik medyczny i zastępca kierownika Centrum Symulacji Medycznej, Kamil Barglik

Dodatkowo podczas szkolenia żołnierze utrwalają postepowanie
w przypadku rozpoznania nagłego zatrzymania krążenia, ćwiczyli uciskanie klatki piersiowej i obsługę urządzenia AED.

Szkolenie prowadzone jest w Centrum Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.