REKLAMA

Duża odpowiedzialność spoczywa na podejmującym się obowiązków, jakie ma zarządca nieruchomości. Warszawa nie różni się w tym zakresie od innych, także dużo mniejszych miast. Zazwyczaj kompetencje obejmują pełen pakiet zadań powierzonych zarządcy przez właściciela nieruchomości, w tym wspólnotę rozumianą jako ogół właścicieli. Może to być przede wszystkim kompleksowa obsługa danej nieruchomości, w tym podejmowanie decyzji zarządczych, analizowanie i monitorowanie sytuacji, prowadzenie obsługi finansowej. 

1. Przepisy a zarządca nieruchomości. Warszawa i inne miasta

2. Obowiązki zarządcy

3. Czego zarządca nieruchomości nie może robić samodzielnie?

Podkreślić należy również różnicę pomiędzy zarządzeniem nieruchomością a administrowaniem. W gestii administratora leży zaledwie wycinek czynności objętych zarządzaniem, a główne decyzje podejmuje zarząd wspólnoty.

Przepisy a zarządca nieruchomości. Warszawa i inne miasta

Część obowiązków reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W artykule 185 przeczytać można, że jest to przede wszystkim podejmowanie i realizowanie decyzji związanych z obszarem ekonomiczno-finansowym, zapewnianie bezpieczeństwa codziennego korzystania, utrzymywanie nieruchomości w dobrym stanie. Oznacza to, że za kluczowe decyzje związane z budynkiem odpowiada właśnie zarządca nieruchomości. Warszawa czy małe miasto? Nie ma to w tym przypadku znaczenia.

A co z kwestiami szczegółowymi, takimi jak utrzymanie czystości, dbanie o zieleń czy drobne naprawy? Te szczegółowe zapisy powinny być regulowane dodatkową umową.

Obowiązki zarządcy

Podstawowe obowiązki zarządcy w kontekście wspólnoty mieszkaniowej to:

Czego zarządca nieruchomości nie może robić samodzielnie?

Istnieje jednak katalog czynności, przekraczających zakres zwykłego zarządu. W takim przypadku to wspólnota mieszkaniowa podejmuje uchwałę, wyrażając zgodę na przeprowadzenie danej czynności lub udzielając zarządowi pełnomocnictwa. O jakich działaniach mowa? Katalog ten nie jest zamknięty, ale najważniejsze przykłady to ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy, przyjęcie rocznego planu gospodarczego czy zmiana przeznaczenia części wspólnych.

undefined

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

1 KOMENTARZ