Nabór do Rady Seniorów Miasta Jaworzna trwa. Od 21stycznia do 10 lutego można składać kandydatury potencjalnych radnych w urzędzie miejskim.

REKLAMA

Kandydatów do rady (po dwóch) mogą zgłaszać:

  • organizacje pozarządowe działające na rzecz osób starszych,
  • uniwersytety trzeciego wieku,
  • kluby seniora,
  • miejskie jednostki organizacyjne działające na rzecz osób starszych, tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Jaworznie oraz Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie.

Aby zgłosić kandydata do rady seniorów, należy złożyć Kartę zgłoszenia (do znalezienia TUTAJ) w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 33 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „WZ – Nabór do Rady Seniorów Miasta Jaworzna”.

Rada Seniorów Miasta Jaworzna pełni funkcje o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym dla organów miasta. Jej kadencja trwa 4 lata.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki