REKLAMA

Dziś przedstawimy Państwu główne rodzaje rodzaje przeprowadzek z jakimi osoby prywatne mogą się zetkną na rynku. Ich specyfika i zakres jest bardzo różny, artykuł ten jesteśmy przekonani, że pomoże w właściwym doborze usługi, która będzie najbardziej będzie odpowiadała Państwa możliwością i oczekiwaniom

Przeprowadzki

Usługi przeprowadzkowe wykonywane dla osób prywatnych dzielą się na kilka grup. Podstawowe trzy, jak wskazuje w rozmowie z nami specjalista z GS Przeprowadzki Warszawa to usługi na terenie miast, druga to pomiędzy miastami i trzecia to przeprowadzki międzynarodowe. Każdą z tych grup dzieli się na kolejne trzy podgrupy. W dalszej części tego artykułu opiszemy dość szczegółowo każdą z podgrup wierząc, że podział podstawowy już w swoich nazwach mówi nam wszystko. Podział podgrup wynika z zakresu prac jakie firma przeprowadzkowa wykonuje i tym samym z ceny.  Pierwszą podgrupą to przeprowadzki ekonomiczne, są one dedykowane klientom którzy zaplanowali minimalny budżet na tą usługę i są przygotowanie na duże zaangażowanie z ich strony. Drugą grupą są przeprowadzki kompleksowe z zachowaniem odpowiedniego bilansu w zaangażowaniu obu stron w usługę. Ostatnia grupą są przeprowadzki „door to door” w tej odmianie w zasadzie cały ciężar wykonania leży po stronie firmy.

 

 

Przeprowadzki mieszkań – ekonomiczna

Jest to najtańszy rodzaj usługi relokacji. Osoby zamawiające ten rodzaj muszą być przygotowane na potężny wkład własnej pracy i to zarówno pracy w przygotowaniu jak i w pracy fizycznej. Klient musi zadbać o zdobycie odpowiedniej ilości kartonów do spakowania własnego mienia, musi oczywiście to mienie w odpowiedni, bezpiecznie sposób spakować. Kolejnym krokiem jest przygotowanie mienia meblowego, sprzęty RTV i AGD. Tu znaczną pracę należy włożyć w demontaże, należy wykonać je w taki sposób aby późniejszy montaż nie sprawił problemów dotyczy to także odinstalowania sprzętu RTV, rozłączeń AGD. Po demontażach następnym krokiem jest zabezpieczenie mienia, należy się pierwotnie zaopatrzyć w materiały zabezpieczające, a następnie odpowiednio przygotować całe mienie. Znoszenie i późniejsze wnoszenie mienia także leży po stronie klienta i tu oczywiście ważne jest umówienie odpowiedniej liczby osób do pomocy. Załadunek na samochód transport i rozładunek tu zaczyna się rola firmy przeprowadzkowej. Kierowcy w większości wypadków służą pomocą klientom w bezpiecznym ustawieni rzeczy w przestrzeni załadowczej samochodu,a także bezpiecznie je ustawiają i stabilizują. Po zakończeniu transportu i zdjęciu mienia z samochodu rola firmy przeprowadzkowej jest zakończona. Warto zauważyć, że także zakres trwania polisy ubezpieczeniowej firmy jest bardzo ograniczony i dotyczy tylko i wyłącznie czasu transportu. Oczywiście proces rozładunku, wniesienia, ustawienia i montaży mienia jest kolejnym zakresem prac, który będzie na barkach klienta. Jest rzeczą oczywistą, że przy tak ogromnym wkładzie pracy klienta cena za taki rodzaj usługi jest niska i nie można jej porównać z cenami pozostałych rodzajów usług.

Przeprowadzka mieszkaniowa – kompleksowa

Ten rodzaj usługi przeprowadzkowej zmienia proporcje zaangażowania stron w pracę. Tu większość prac leży po stronie firmy. Czyli opisane wyżej czynności przygotowawcze dotyczące organizacji kartonów, materiałów zabezpieczających jest w gestii firmy. Oddanie tego w ręce profesjonalistów gwarantuje właściwy dobór kartonów ponieważ profesjonalne firmy przeprowadzkowe dysponują bardzo ich szeroką gamą. Podobnie jest z materiałami typu folie bąbelkowe, streatch, pianki, narożniki, wypełniacze, profile i narożniki poliuretanowe etc. Także sam proces zabezpieczania wynikający z doświadczenia pracowników daje pewność właściwego wykonania tego zadania i zapewnia bezpieczeństwo przewożonego mienia. Kwestia prac dodatkowych takich jak demontaże i odłączenia jest tu kwestią umowną. Klient decyduje, które demontaże bierze na siebie, a które pozostawia firmie w zależności od indywidualnych zdolności i czasu jaki zamierza na to poświecić. W tym wypadku również warto wspomnieć o polisie ubezpieczeniowej, w tym rodzaju usługi jej zakres obejmuje już całość usługi na każdym etapie jej trwania. Kolejną sprawą, na którą należy zwrócić uwagę jest zabranie zdjętych ze sprzętów materiałów zabezpieczających. W dzisiejszych czasach segregacji odpadów jest rzeczą niełatwą pozbycie się tak dużej ilości folii.

Cena takiej usługi zakładając, że jest ona porównywana do opisywanej powyżej jest na pewno wyższa co jest odzwierciedleniem zaangażowania firmy w proces.

Przeprowadzka mieszkania – „door to door”

Ten rodzaj usługi jest to najbardziej rozbudowany zakres prac jaki jest dostępny na rynku. Obejmuje wszystkie prace zawarte w usłudze kompleksowej plus w standardzie pakowanie wszystkich rzeczy klienta z szaf, szafek, regałów do kartonów prze z firmę. Są także prace ponad standard takie jak sprzątanie po usłudze, drobne prace remontowo-wykończeniowe. Z tego rodzaj prac zazwyczaj korzystają klienci, których praca zawodowa lub inne obowiązki nie pozwalają na zaangażowanie się czasowe w przeprowadzkę. Bardzo często zdarza się tak, że firma otrzymuje klucze do mieszkania i ma za zadanie wykonać usługę bez udziału właściciela według wcześniej opracowanego planu działań.

Podsumowanie

Jak widzimy z opisów powyżej zakres prac jest bardzo różny i różne jest zaangażowanie stron. Natomiast opisane rodzaje mają swoje zastosowanie w każdej głównej grupie przeprowadzek i nie ma znaczenia czy jest to przeprowadzka do Niemiec, czy jest to przeprowadzka do Warszawy, czy przeprowadzka gdańska wszędzie tam te rodzaje mogą być wykorzystane.

Oczywiście cennik przeprowadzek jest zależny od ilości włożonej przez firmę pracy, ale to jest sprawą oczywistą jak w każdej inne dziedzinie życia.