Na podstawie corocznego zestawienia Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie oraz Urzędu Stanu Cywilnego prezentujemy statystki zameldowań, urodzeń, zgonów i zawartych małżeństw w 2020 roku w porównaniu z latami ubiegłymi.

REKLAMA

W naszym mieście łącznie zameldowanych osób na pobyt stały i czasowy jest 86 931.

Najpopularniejszym imieniem nadawanym dziewczynkom była Hania. Aż dziesięć dziewczynek otrzymał to imię. Na drugim miejscu Laura (9) i Maja, Oliwia (6), Lena, Julia, Zosia i Amelia (5).

Najczęściej wybierane imię chłopca to Adam, bo mamy ich aż 8, 6 Szymonów, 5 Janków i Franciszków, 4 Karolów. Jak podaje USC w Jaworznie, rodzice rejestrujący swe dzieci nie nadawali imion nietypowych.

W 2020 roku zmarło w naszym mieście 1365 osób, a urodziło się 324 dzieci.

W 2019 roku USC zarejestrował 1127 zgony oraz 535 urodzin. Różnica pomiędzy zgonami a urodzinami wynosiła 592.
W 2019 roku USC zarejestrował 1127 zgony oraz 535 urodzin. Różnica pomiędzy zgonami a urodzinami wynosiła 592.

W 2020 roku wzrosła o 238 osób liczba zgonów w porównaniu z 2019 rokiem, natomiast zmalała o 211 liczba urodzin w porównaniu z 2019 rokiem.

Zauważa się dużą różnicę pomiędzy urodzinami i zgonami, wynosi ona 1041 osób na rzecz zgonów.

USC wydał 5 zaświadczeń do zawarcia małżeństwa za granicą.

Najmłodszymi małżonkami, którzy powiedzieli sobie tak to 18-latkowie.

Najstarsze osoby, które zawarły związek małżeński były w wieku 77 lat i 69 lat.

W 2020 r. sądy okręgowe orzekły 160 wyroków rozwodowych.

72 pary małżeńskie, które przeżyły ze sobą w związku małżeńskim 50 lat, otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie.