REKLAMA

W zasadzie każda praca wymaga pewnego zestawu umiejętności i określonej wiedzy, ale nie są to warunki wystarczające, żeby stać się skutecznym pracownikiem. Odmieniana przez wszystkie przypadki efektywność i pokrewna jej skuteczność w pracy to coś, czego nie tylko można, ale wręcz trzeba się nauczyć.

Zaczyna się od zarządzania

Większość działań podejmowany w ramach organizacji wymaga spójnego planowania i koordynowania działań całego zespołu. Dziś każdy efekt jest składową pracy wielu osób, stąd też konieczność wdrożenia metod skutecznej pracy zespołowej. Zwykle podchodzi się do tego zagadnienia od strony zarządzania i podejmuje się próbę stworzenia takiego zespołu oraz środowiska, w którym każda z osób będzie mogła w sposób pełny, ale i komfortowy, realizować swoje zadania. Nie chodzi tylko o standardy i normy ujęte w ramach odpowiednich systemów i poświadczane certyfikatami, ale też o ogólne zasady np. na temat procesów i podejścia procesowego lub znaczenia czynnika ludzkiego w organizacji. Tego typu umiejętności są przekazywane głównie na szkoleniach skierowanych do kadry zarządzającej, natomiast pewne koncepcje szkoleniowe wymagają też aktywizacji pracowników w szerszym zakresie.

Efektywność dzieje się przy jednostce

Nie ma oczywiście mowy o stworzeniu sprawnego systemu w organizacji, jeśli poszczególni pracownicy nie opanują zasad skutecznej pracy. W zależności od stanowiska może to dotyczyć na przykład metod rozwiązywania problemów (METODA 8D, ISHIKAVA, 5WHY) czy po prostu zasad organizacji pracy w ujęciu ogólnym (na przykład metodą 5S – to jedno z popularniejszych szkoleń w zakresie kompetencji miękkich w ofercie https://szkolenia-sgp.pl/). Rozwój tego typu kompetencji indywidualnych pozwala pracownikom na przyjęcie na siebie większej odpowiedzialności, ale też w prosty sposób usprawnia organizację pracy. Efektem jest to, że pracownicy sami dla siebie tworzą bardziej komfortową przestrzeń, w której są w stanie pracować efektywnie, a to w połączeniu z systemem zarządzania stosowanym przez kadrę menedżerską może przełożyć się na całkiem wymierne wyniki.

Skuteczność niejedno ma imię

Kompetencje wpływające na efektywność, skuteczność czy nawet szybkość pracy są opisywane w bardzo różny sposób. Generalnie w większości są to kompetencje miękkie, więc w tym zakresie trudno raczej o gotowe, uniwersalne rozwiązania, natomiast faktem jest, że w organizacjach wyraźnie dominujących na rynku pojawia się tendencja do lepszego przygotowania pracowników i zespołów do sprawnego działania w określonych, zmieniających się warunkach. To wieloaspektowe działanie, którego nie można sprowadzać tylko do wartości wolumenu sprzedaży. Efektywność, której można się nauczyć, wpływa też na poziom zadowolenia pracowników, na wielkość rotacji czy na nastawienie do wykonywanych obowiązków. To więc nie jest kwestia banalna i nie można po prostu wymagać większej efektywności – trzeba przyznać, że to kompetencja, nad której rozwojem można i warto pracować.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki