Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w imieniu prezydenta miasta Jaworzno wystawia i ogłasza przetarg ustny na sprzedaż terenu inwestycyjnego w Jeleniu.

REKLAMA

OGŁOSZENIE I przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Jaworzna o nr 3833/500 o pow. 28 413 m2 o br. geod. Jeleń m. Jaworzna.

Link: http://bip.jaworzno.pl/a,38888,ogloszenie-i-przetarg-ustny-nieograniczony-na-zbycie-prawa-wlasnosci-nieruchomosci-stanowiacej-wlasn.html

Przedmiotem przetargu jest działka przy ulicy Wygoda w Jeleniu. O powierzchni 2,841 ha.

Przeznaczenie terenu: teren produkcyjno-usługowy

Cena wywoławcza 2.050.000 zł netto

Przetarg odbędzie się 20 maja 2021 o godzinie 10:00 w siedzicie Katowickiej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach.

- REKLAMA -


Zewnętrzne linki