Jaworznicka Lewica świętuje 1 maja

Dla większości z nas 1 maja to czas słodkiego lenistwa i majówkowego szaleństwa. Niektórzy zaś z sentymentem wspominają tego dnia dawne Święta Pracy, niegdysiejsze pochody i akademie. Tradycja świętowania 1 maja sięga końca XIX wieku.

REKLAMA

Jaworznicka Lewica zwyczajowo 1 maja składa kwiaty i zapala znicze pod jaworznickimi pomnikami upamiętniającymi ruch robotniczy.

Przedwojenni polscy socjaliści organizowali tego dnia uroczyste akademie, o których prasa robotnicza pisała, że to „uczta duchowa w najlepszym gatunku”. Warto zaznaczyć, że na owych akademiach peany na cześć radzieckich towarzyszy nie padały, polscy przedwojenni socjaliści nie paktowali z Krajem Rad. Święto Pracy było dla nich powodem do „dumy i poczucia godności ludzkiej”.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki