Jerzy Zamarlik, prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej zmarł 24 maja 2020 roku. Przez wiele lat swojej działalności był orędownikiem i ambasadorem lokalnej przedsiębiorczości w Jaworznie.

REKLAMA

Na wniosek członków JIG wyrażonej w piśmie zarządu JIG do Rady Miasta Jaworzna, podczas najbliższej sesji Rady Miasta, radni będą głosować projekt uchwały dotyczący pośmiertnego przyznania dyplomu Za zasługi dla miasta Jaworzna”.

Pan Jerzy Zamarlik, wieloletni prezes Jaworznickiej Izby Gospodarczej, prezes firmy JAGO-Pro był orędownikiem lokalnej przedsiębiorczości w mieście. Był pierwszym prezesem Jaworznickiej Izby Gospodarczej, która za jego życia zmieniając się z Jaworznickiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, znacząco zwiększyła grono swoich członków. Pan Jerzy Zamarlik zapoczątkował również wiele inicjatyw związanych z integracją środowiska biznesowego w mieście. W 2019 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy między Jaworznicką Izbą Gospodarczą, Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Gminą Miasta Jaworzna. Pan Jerzy Zamarlik był zwolennikiem współpracy przedsiębiorców zrzeszonych w Jaworznickiej Izbie Gospodarczej z samorządem terytorialnym.

Nadanie dyplomu honorowego „Za zasługi dla miasta Jaworzna” będzie symbolicznym podziękowaniem i upamiętnieniem wyjątkowej roli śp. Jerzego Zamarlika w życiu naszego miasta. – napisał w projekcie uchwały przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Kaczmarek.

Na Sesji Rady miasta będzie rozpatrywany jeszcze jeden wniosek dotyczący przyznania dyplomu „Za zasługi dla miasta Jaworzna” dla Lucjana Fudały dyrektora Huty Szkła Okiennego „Szczakowa” oraz założyciela firmy FUD-MEN. 

Wspomnienie: Jerzy Zamarlik

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki