Tereny w Jaworznie były przedmiotem debaty sejmowej, po której uchwalono ustawę pozwalającą przekształcić ponad dwustu-hektarową działkę na tereny inwestycyjne.

REKLAMA

W Sejmie zakończyły się ekspresowe prace nad specustawą, która pozwoli na lokalizację inwestycji na gruntach leśnych w Jaworznie i Stalowej Woli. Piątkowe głosowanie ułatwi pozyskanie i przygotowanie terenu pod budowę dużej fabryki samochodów elektrycznych w naszym mieście. Jaworznianom daje to szanse na nowe miejsca pracy.

Początkowo mówiono o tym w kategorii lokalizacji fabryki Izery, ale otwarcie możliwości na uruchomienie tak dużego terenu inwestycyjnego może pociągnąć za sobą wielu inwestorów z branży nowoczesnych technologii. Wielką zaleta jest lokalizacja oraz spójny obszarowo jeden teren.

Wiele osób widzi w tym procesie jedna wadą, aby uaktywnić ten teren trzeba wylesić duży obszar. Przyjęta dziś w sejmie ustawa ma zagwarantować rekompensatę dla Lasów Państwowych w postaci oddania im nowych terenów. Dziś w tym procesie został zrobiony jeden z pierwszych kroków, w kolejnych będzie walka o należyte wykonanie tych zapewnień związanych z rekompensatą za ekologiczny ubytek.

Według Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowało projekt ustawy, obecna procedura zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Lasów Państwowych jest zbyt trudna. Można jej dokonać tylko w przypadkach podyktowanych potrzebami i celami gospodarki leśnej. Ustalenie lokalizacji dużej inwestycji jest dziś utrudnione także ze względu na uwarunkowania powierzchniowe, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe i komunikacyjne. W przypadku ważnych dla państwa inwestycji ustawa upraszcza te procedury.

Za uchwałą głosowało 241 posłów

Przeciw uchwale głosowało 202 posłów

Wstrzymało się 6 posłów

O komentarz poprosiliśmy posła Wojciecha Saługę, który brał udział w procedowaniu tej ustawy:

Wojciech Saługa, poseł na sejm RP

Na sprawy lokalne inaczej patrzymy z Warszawy, a inaczej wyglądają one z perspektywy Jaworzna. Dla mnie interes jaworznian i przyszłość mojego miasta zawsze były priorytetem.

Jaworzno, w perspektywie nieodległej likwidacji górnictwa, potrzebuje nowoczesnych miejsc pracy. Takie szanse daje rozwój terenów przemysłowych w okolicach elektrowni. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna szacuje, że na tym obszarze może powstać nawet 15 tys. miejsc pracy. Jaworznianie mają szanse znaleźć zatrudnienie nie tylko w dużej fabryce, ale również w wielu mniejszych firmach, które już tam zaczynają pojawiać się. To także nasz jaworznicki kapitał.

Równie ważne w tej sprawie są aspekty ekologiczne. Opowiadam się za tym, by w przypadku pozyskania gruntów leśnych pod inwestycję w Jaworznie, obowiązywała zasada „drzewo za drzewo, las za las”. Jako poseł tej ziemi, w imieniu mieszkańców, będę pilnował przestrzegania tej zasady. Szkoda, że zabrakło poważnej debaty prowadzonej przez Ministerstwo Klimatu, samorząd czy KSSE. Gdyby mieszkańcy mieli szansę wysłuchać ekspertów, to może nie byłoby tak gorących dyskusji w mediach społecznościowych, niepotrzebnych sporów i emocji. Nie wszystko jednak stracone. Ważna będzie postawa prezydenta, który – zgodnie z ustawą – ma być stroną transakcji pomiędzy Lasami Państwowymi a gminą. Deklaruję współpracę w tej sprawie w interesie miasta i jego mieszkańców. – mówi Wojciech Saługa poseł na sejm RP. 

Posiedzenie Sejmu RP, 23 lipca 2021.

Przyjęcie aktu prawnego, tak ważnego dla Jaworzna, wzbudziło wiele kontrowersji. Dziwi ekspresowy – dwudniowy tryb procedowania w Sejmie i brak realnej debaty na ten temat. Niestety, obecny rząd przyzwyczaił nas do takiego trybu prac nad aktami prawnymi w parlamencie.

Mam żal, że rządzący postanowili przyjąć ustawę – standardowo dla siebie – w wielkim pośpiechu, praktycznie bez dyskusji, bez wysłuchania różnych racji. Dwa dni to za mało, jeśli mamy mądrze zdecydować o przyszłości miasta i dużej części regionu. Wbrew większości klubowej poparłem tę ustawę, bo uważam, że jest potrzebna dla Jaworzna i jego mieszkańców. Widzę jednak jej niedoskonałości i deklaruję, że będę pilnował interesu miasta, regionu, w tym tak ważnych kwestii ekologicznych. – dodaje Wojciech Saługa

To nie tylko Izera

Teren w Jaworznie jest bardzo atrakcyjny inwestycyjne. Jego lokalizacja i potencjał regionu spowoduje, że w tym miejscu powstaną na pewno nowoczesne zakłady pracy. Nie chodzi tu tylko o fabrykę Izery, która jest jednym z możliwych inwestorów, ale ogólnie chodzi o miejsce do rozwoju nowoczesnych technologii.

Paweł Silbert, prezydent miasta Jaworzna.

– To w naszym mieście na drogi wyjechał pierwszy autobus elektryczny w Polsce. Fabryka pierwszego polskiego samochodu elektrycznego doskonale wpisuje się w nasze działania i mamy nadzieję, że będzie pociągać za sobą kolejne szanse na rozwój naszych przedsiębiorców i mieszkańców. Materializuje się wizja Jaworzna jako regionalnego ośrodka innowacyjnego przemysłu opartego na wiedzy i technologii  – mówił dla gov.pl prezydent miasta Jaworzna Paweł Silbert.

Ważne że, Jaworzno posiadając tak dużą działkę ma szansę być dużym graczem w poszukiwaniu globalnych inwestorów nie tylko tych związanych z Izerą.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki