ElectroMobility Poland, spółka odpowiedzialna za Izerę, będzie podlegała premierowi.

REKLAMA

Jak wynika z informacji zamieszczonych z wykazie prac legislacyjnych rządu, Prezes Rady Ministrów będzie wykonywał prawa z akcji spółki ElectroMobility Poland – co w praktyce oznacza, że będzie nią zarządzał.

Wynika to z projektu, który nowelizuje rozporządzenie Rady Ministrów ws. wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Zgodnie z nim, ElectroMobility Poland ma przejść pod zarząd Prezesa Rady Ministrów.

Wg wykazu, spółka ElectroMobility Poland 14 maja wystąpiła do premiera, wnioskując o objęcie nowo wyemitowanych akcji spółki w zamian za wkład pieniężny w Funduszu Reprywatyzacji, który miał wynieść 250 mln zł.

Wniosek został przyjęty. Umowę objęcia akcji w spółce podpisano 25 sierpnia. Wg niej, kompetencja do reprezentacji Skarbu Państwa w sprawach związanych z nabywaniem lub obejmowaniem akcji lub udziałów z Funduszu Reprywatyzacji została przypisana premierowi.

– Powierzenie premierowi wykonywania praw z akcji spółki przyczyni się do uspójnienia kontroli i weryfikacji sposobu wykorzystania środków pozyskanych przez spółkę z Funduszu Reprywatyzacji ze sprawowanym nad spółką nadzorem właścicielskim – możemy przeczytać w wykazie.

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki

6 KOMENTARZE

   • Nie masz powodów do obaw, jak uczy przykład CPK intratne stanowiska będą niezależne od tego czy fabryka Izery powstanie.
    Zarząd firmy która fizycznie nie istnieje to jedna z lepszych opcji, zero odpowiedzialności i pensja godna prezesa „narodowej” państwowej firmy.

     • Wiadomo że nie ważne co wiesz ważne kogo znasz dziś to norma i w tej sytuacji wysyłanie CV przez znajomych jest faktycznie zbędne 🙂
      A jak to wygląda w praktyce częściowo przedstawiono w niektórych gazetach. Ciekawe czy TVPiS pokaże jak Ci „patrioci” realizują hasło „ojczyznę dojną racz nam zwrócić Panie”.