Nas początku listopada jaworznicki oddział TOZ-u wyłonił zwycięzców ogłoszonego w październiku konkursu plastycznego pt. „Kolorowa zwierzęca jesień”. Konkurs zorganizowano w ramach realizacji zadania publicznego pn. Jesteśmy częścią przyrody, które ma angażować lokalną społeczność w działania na rzecz ochrony zwierząt i środowiska.

REKLAMA

Konkurs „Kolorowa zwierzęca jesień” kierowany był do dzieci z przedszkoli, klubików dziecięcych i grup przedszkolnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz do dzieci ze szkół podstawowych z terenu Jaworzna. Jak pisał o konkursie organizator celem konkursu  było uwrażliwienie dzieci na los przyrody i zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie środowiska i zwierząt.

Na konkurs wpłynęło 77 prac, w tym 34 prace w kategorii przedszkolnej, 18 prac w kategorii klas I-III oraz 25 w kategorii klas IV-VIII. Uczestnicy konkursu mogli złożyć prace w technikach dowolnych. Wszystkie prace warte były uwagi, zachwycały kolorami, a nade wszystko pomysłami i kompozycją. Jury składające się z członków oraz sympatyków TOZ Oddziału w Jaworznie miało wyjątkowo trudne zadanie. Ostatecznie wskazano laureatów konkursu.

Na konkurs wpłynęło 77 prac, każda ładna i pomysłowa

W kategorii przedszkola nagrodzono:
I miejscem Tymoteusza 4 l. z PM nr 18 za pracę „Dokarmiamy zwierzęta”, II miejscem Kajetana 6 l. z PM nr 25 za pracę pt. „Zwierzęta leśne jesienią”, III miejsce otrzymały Michalina i Maja z PM nr 14 ” za pracę „Wiewiórka przygotowuje się do zimy”, wyróżnieniem nagrodzono Lenę z PM nr 10 za pracę „Chrońmy jeże”.

Kategoria szkoły podstawowe kl. I – III
I miejsce – Adrian kl. I PdP Szkoła Specjalna, II miejsce – Kaja kl. III a Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3, III miejsce – Żak kl. Ia SP nr 15, wyróżnienie – Julia kl. III a Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3.

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV – VIII
I miejsce – Lidia kl. Va SP nr 5, II miejsce – Mateusz V b SP nr 5, III miejsce – Borys IV a SP nr 3, wyróżnienie Elżbieta V a SP nr 5.

Wszystkim uczestnikom organizator dziękuje za nadesłane prace, laureatom konkursu gratulujemy. Nagrody do odebrania w redakcji gazety „Co Tydzień”, poniedziałek – piątek, w godz. 8.00 – 16.00.
eb

 

- REKLAMA -
Zewnętrzne linki