Tauron odkupił od Funduszu Inwestycji Infrastrukturalnych 13,71 procent akcji w spółce Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Koszt transakcji to 1 061 385 146,18 zł.

REKLAMA

Przejęcie aktywów spółki odpowiedzialnej za eksploatację bloku 910 MW w Jaworznie jest elementem porządkowania aktywów energetycznych przed utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego

– Zamiar przejęcia pełnej kontroli właścicielskiej nad blokiem o mocy 910 MW podyktowany jest planowanymi zmianami strukturalnymi w energetyce zaprezentowanymi w tym roku przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Proces ten zmierza do utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, w ramach której skupione zostaną wszystkie bloki węglowe należące do spółek z udziałem Skarbu Państwa – wyjaśnia Jerzy Topolski, wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem. – Blok o mocy 910 MW to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym, która po przeprowadzeniu niezbędnych prac naprawczych i modernizacyjnych przez Rafako będzie jeszcze przez wiele lat fundamentem polskiego systemu elektroenergetycznego – dodaje Topolski.

W wyniku transakcji Tauron posiada obecnie 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron.

 

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki