Zmiana siedziby Zarządu SM Górnik. Głosowanie w sprawie zbycia lokali przy al. Tysiąclecia

Siedziba Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik wraz z działami zlokalizowanymi przy al. Tysiąclecia na Osiedlu Stałym została przeniesiona do Pawilonu 72.

Zarządzono głosowanie pisemne uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zbycia lokali przy al. Tysiąclecia 2-14  w Jaworznie, które odbędzie się 9 grudnia br.

Jak tłumaczy Prezes SM Górnik Andrzej Zając, mieszkańcy bloku mają możliwość zgłaszania uwag.

Głosowanie będzie dotyczyć sześciu lokali, które pierwotnie służyły jako lokale mieszkalne. Przed ogłoszeniem przetargu, w lokalach wykonane zostaną niezbędne prace służące do przywrócenia im funkcji mieszkalnej.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki