REKLAMA

Każdy podatnik ma prawo wybrać odpowiedni dla rodzaju swojej działalności podatek. Ci, który prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, najczęściej odprowadzają podatek liniowy. Jego wartość stała i nie zmienia się w zależności od osiąganego dochodu. Dla jednych przedsiębiorców ten rodzaj daniny będzie odpowiedni, dla innych nie.

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy jest standardowy dla działalności pozarolniczej. Jego stawka jest stała i wynosi 19%. Nie ma tutaj żadnych zależności od osiągniętego w danym okresie przychodu. Każdy, kto wybierze taki rodzaj odprowadzania należności, jest zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Jest to księga przychodów i rozchodów, która stanowi podstawę dla zaliczek, które przedsiębiorca musi oddać na poczet podatku.

 

Kwota, od której wyliczane jest 19% to przychód, od którego zostały odjęte koszty prowadzenia działalności oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Zaliczki na poczet podatku są odprowadzane w każdym miesiącu lub co kwartał.

Podatek liniowy — dla kogo jest najlepszym rozwiązaniem?

Ten rodzaj opodatkowania nie jest dostępny dla każdego przedsiębiorcy. Mogą z niego skorzystać osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeśli przedsiębiorca świadczy dla swojego byłego pracodawcy usługi inne niż w ramach stosunku pracy, również może skorzystać z takiego opodatkowania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://finansowaniefaktur.pl/blog/podatek-liniowy-kiedy-sie-oplaca.html.

Jakie zalety i wady ma podatek liniowy?

Dobra strona podatku liniowego jest jego stała stawka, która zdejmuje z podatnika ryzyko, że będzie musiał zapłacić więcej. Jest to bardzo prosta forma, która pozwala dokładnie obliczyć kwotę podatku za każdy okres rozliczeniowy. Istnieje jednak lista ograniczeń, które dla wielu przedsiębiorców nie są korzystne. Jednym z nich jest brak możliwości rozliczania się wspólnie z małżonkiem. Dodatkowo nie ma określonej kwoty wolnej od podatku, nie można odliczyć żadnej ulgi i rozliczać się jako samotny rodzic.

 

Osoby, które decydują się na podatek liniowy, często muszą składać kilka deklaracji w ciągu roku. Jest to szczególnie częsty przypadek, gdy przedsiębiorca jest zatrudniony dodatkowo na umowie o dzieło lub umowie zlecenia. Każdy przychód z dodatkowego źródła musi być rozliczany przez odrębną deklarację rozliczeniową. Jedną z większych wad podatku liniowego jest brak możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku. Jeśli więc przedsiębiorca uzyskuje niskie dochody, nie jest to dla niego opłacalne. Tak samo jest w przypadku osób, których koszty prowadzenia działalności gospodarczej są niskie.

 

W przypadku firm, których obroty są naprawdę wysokie, podatek liniowy będzie doskonałym rozwiązaniem. Dla podatnika dobrze jest również, gdy przedsiębiorstwo generuje wysokie koszty. Najlepszym rozwiązaniem przy podatku liniowym jest jednak zachowanie zrównoważonego bilansu pomiędzy zyskami oraz wydatkami.

- REKLAMA -

Zewnętrzne linki